Zamówienie

Zamów szkolenia

III spotkania sieci wojewódzkich i ogólnopolskich

Zrealizowano kolejne spotkania sieci wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Spotkania odbyły się we wszystkich województwach. Wspólne spotkania kolejny raz potwierdziły jak ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń i współpraca sieci. Głównym tematem na wszystkich spotkaniach był temat jak zrealizować skutecznie etap monitoringu i przygotować sprawozdania z wspomagania tak, by był on podsumowaniem efektów wspomagania i wskazówką dla dalszego rozwoju.

Spotkania ogólnopolskie miały charakter podobny jak spotkania wojewódzkie. Dodatkowo eksperci ogólnopolscy wprowadzali w swych grupach nowe metody pracy trenerskiej jak: stolik ekspercki, metoda Walta Disneya, WebQuest itp. Dodatkowo w spotkaniach ogólnopolskich uczestniczyli powołani eksperci indywidualni, którzy realizowali swoje zadania konsultacyjne i doradcze.

Spotkania, kolejny raz potwierdziły konieczność kontaktów typu face to face jako najskuteczniejszej metody wypracowywania wspólnych działań i pozytywnej interakcji w kształtowaniu umiejętności trenerskich. Długotrwały proces projektowy wymaga także zaktualizowania wiedzy w zakresie nowych kompetencji kluczowych, nowych aktów prawnych i zmian oświatowych w szybko zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Tym tematom ma być poświęcone ostatnie spotkanie ogólnopolskie w najbliższym czasie.

?>