Zamówienie

Zamów szkolenia

Pierwsze spotkanie autorów

Za nami pierwsze spotkania autorów scenariuszy szkoleń w projekcie wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 10 i 11 lipca odbyło się spotkanie autorów odpowiedzialnych za szkolenia stacjonarne, natomiast 13 i 14 lipca spotkanie e-learningowe. Dzięki znanym i uznanym kompetencjom oraz doświadczeniu autorów zaplanowaliśmy ramowy przebiegi szkoleń i priorytety. Kamienie milowe, które powinni osiągać wszyscy uczestnicy.

Zadbaliśmy o możliwość wymiany wiedzy między nimi. Określiliśmy również zasady spójności materiałów stacjonarnych i elektronicznych, dostępnych dla uczestników na platformie e-learningowej.  Autorzy sami pracowali aktywnie i zajęli się też zbudowaniem dobrze funkcjonującej synergicznej grupy.

Nie obyło się bez dyskusji i różnic zdań, które w ostatecznym rozrachunku dały optymalny efekt. Spodziewamy się, że praca włożona w przygotowanie scenariuszy przełoży się na ponadprzeciętną satysfakcję uczestników szkoleń. To oczekiwanie opiera się na dobrych podstawach, ponieważ wzięliśmy pod uwagę także dotychczasowe doświadczenia ze szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych. Zadbaliśmy, by na tym doświadczeniu nauczyć się, jak uniknąć zagrożeń i powtórzeń, a zamiast tego skoncentrować się na jakości pracy z zespołami nauczycielskimi i konkretnych rozwiązaniach.

?>