Zamówienie

Zamów szkolenia

Pracujemy w sieci ogólnopolskiej

Sieci ogólnopolskie pracują w pięciu tematach, obejmujących wszystkie przepracowane teoretycznie, kompetencje kluczowe. Uczestnikami sieci ogólnopolskiej są Trenerzy Wspomagania przeszkoleni z danej kompetencji kluczowej na I i II etapie edukacyjnym.

Każda sieć kompetencyjna ma swojego Eksperta, którego zadaniem jest planowanie ciekawych tematycznie spotkań stacjonarnych, moderowanie tematów na platformie społecznościowej, inicjowanie kontaktów i wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami, pogłębianie wiedzy w tematach obocznych mających wpływ na rozwój wiedzy w danej kompetencji, organizację konsultacji i spotkań z ekspertami indywidualnymi.

Odbyły się pierwsze spotkania sieci w siedzibie Beneficjenta w Warszawie. Spotkanie oprócz tego, że miało charakter merytoryczny, było ponowną okazją do spotkania się z koleżankami i kolegami z grup szkoleniowych. Eksperci ogólnopolscy zainicjowali dialogi i wymianę doświadczeń na platformie społecznościowej „Doskonalenie w sieci”, dokonali diagnozy potrzeb Trenerów.

Następne spotkanie stacjonarne sieci ogólnopolskiej  we wrześniu .

?>