Zamówienie

Zamów szkolenia

Pracujemy w sieci wojewódzkiej

Po zakończonych szkoleniach przyszła pora na praktykę.
Wszyscy Trenerzy Wspomagania zostali przydzieleni do dwóch typów sieci współpracy i samokształcenia. Sieci wojewódzkie, jak sama nazwa wskazuje obejmują trenerów którzy reprezentują dane województwo, a każdy z nich wyspecjalizowany jest w jednej z wyszkolonych kompetencji kluczowej. Taka konstrukcja sieci pozwala na szybką wymianę wiedzy i doświadczeń w województwie, w których odbywają się praktyki Trenerów Wspomagania w postaci procesu kompleksowego wspomaganie w wybranych placówkach szkolnych.

Siecią koordynuje ekspert wojewódzki, którego zadaniem jest planowanie spotkań, moderowanie tematów na platformie społecznościowej, diagnozowanie potrzeb trenerów, organizacja konsultacji i spotkań z ekspertami indywidualnymi, którzy są wyjątkowymi specjalistami w wszelkich zagadnieniach związanych z oświatą.

Odbyły się pierwsze spotkania sieci we wszystkich województwach, których celem było wzajemne zapoznanie się i omówienia przyszłych działań. Eksperci wojewódzcy zainicjowali dialogi i wymianę doświadczeń na platformie społecznościowej „Doskonalenie w sieci”.
Następne spotkanie stacjonarne sieci wojewódzkiej we wrześniu.

?>