Zamówienie

Zamów szkolenie

Uczestnicy projektu i zasady rekrutacji

Poszukujemy Trenerów Wspomagania!

UWAGA: Rekrutacja wydłużona do 30.11.2017 r.

zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby ze wszystkich województw, które spełniają wymogi grupy docelowej (szerzej opisane w regulaminie). Podczas 90h szkoleń stacjonarnych i e-learningowych kandydatów na trenerów wyposażymy w wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych obejmujących:

 • rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów etap I,
 • rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych etap I i II,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania – etap I i II.

Szkolenia trenerów odbywać się w będą w trybie 5 zjazdów weekendowych.

Dodatkowe zjazdy dla grup powstałych po 6.X.2017:

 • 3 i 5 XI.2017 – uzupełnienie zjazdu I (zajęcia 3.XI od godz. 11);
 • 17-19.XI.2017 – uzupełnienie zjazdu II (zajęcia 17.XI od godz. 11).

Trenerzy wyposażeni w kompetencje, w kolejnych latach będą realizować kompleksowe wspomaganie szkół w macierzystych województwach.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Decyduje kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_tw@orke.pl

Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdują się w załącznikach:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

…………………………………………………………………………………………………………………………

Grupa docelowa

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie:

 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w bibliotekach pedagogicznych,
 • nauczycielki/nauczyciele będące/ -cy doradcami metodycznymi,
 • indywidualne/ -ni specjalistki/specjaliści i trenerki/trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty), które/ -rzy mają udokumentowaną współpracę co najmniej z jedną z poniżej wymienionych instytucji systemu wspomagania (bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy):
  – biblioteki pedagogiczne,
  – placówki doskonalenia nauczycieli,
  – poradnie psychologiczno-pedagogiczne.