Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

CyberSkiller to profesjonalne kursy, praktyczne laboratoria specjalistyczne oraz wirtualne środowisko kodowania, w którym można pisać kod w różnych językach bez konieczności instalacji dodatkowych programów.

Dla kogo?
Dla nauczycieli informatyki, matematyki oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.

Dlaczego warto?
Otrzymujesz pełne kompetencje informatyczne w świecie rosnącego zapotrzebowania na wiedzę cyfrową.

Co zyskujesz?
Otworzysz nowe profile klasowe, zwiększysz zaangażowanie uczniów, przygotujesz uczniów do udziału w konkursach oraz będziesz mógł organizować własne.

KURSY INFORMATYCZNE

4 obszary tematyczne zapewniające nauczycielom kompleksową wiedzę informatyczną na poziomie zaawansowanym.

Bazy Danych
Współczesne systemy informatyczne przechowują duże ilości danych, które stale przetwarzają. Te dane przechowywane są właśnie w bazie danych. Pełny cykl kursu z baz danych ( Poziom 0-1-2) przekazuje wiedzę w jaki sposób współczesne systemy informatyczne przechowują duże ilości danych i jak można je przetwarzać przy użyciu języka zapytań SQL.


Pierwsze szkolenie (Poziom 0) omawia jest język zapytań SQL oraz podstawowe zagadnienia z tematyki baz danych. Kolejne szkolenie ( Poziom 1) uczy praktycznych zapytań SQL, które pozwalają tworzyć raporty w oparciu o przechowywane dane.


Ostatnie szkolenie (Poziom 2) wprowadza w jaki sposób modyfikować dane w bazie oraz jak wykonywać operacje na zaawansowanych strukturach danych.

KURS: BAZY DANYCH Liczba godzin Forma szkolenia Platforma CyberSkiller

Podstawy budowy bazy danych oraz język zapytań SQL - Poziom 0
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Operacje na danych oraz zaawansowany język zapytań SQL - Poziom 1
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Modyfikacja oraz definicja schematów w bazie danych - Poziom 2
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Język Python
Umiejętność pracy w najbardziej popularnym dzisiaj języku programowania Python, pozwoli nie tylko rozwijać kompetencje przyszłości u swoich uczniów ale również zaplanować ciekawe lekcje.


Podczas pierwszego szkolenia zostaną omówione metody wykorzystania funkcji matematycznych oraz operatorów w języku Python. Kolejne szkolenie (Poziom 1) uczy jak sterować programem przy pomocy instrukcji warunkowych oraz używać pętli do wykonywania operacji cyklicznych.


Poziom 2 omawia praktyczne użycie klas oraz obiektów w języku Python. Wprowadzana jest zaawanasowana struktura jaką jest tablica.

KURS: JĘZYK PYTHON Liczba godzin Forma szkolenia Platforma
CyberSkiller

Pierwsze kroki programowania w języku Python – Poziom 0
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Sterowanie i automatyzacja w języku Python – Poziom 1
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Zaawansowane struktury w języku Python – Poziom 2
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

System operacyjny Linux
Kurs Linux przekazuje wiedzę i umiejętności dotyczące budowy i zasad działania systemu operacyjnego.


Na poziomie podstawowym (Poziom 0) omawiamy różnice między systemami operacyjnymi Windows/Linux/MacOS. Uczymy się zasad korzystania z najważniejszych poleceń wykorzystywanych podczas pracy w Linuxie. Na kolejnym poziomie zaawansowania (Poziom 1) nauczysz się jak skonfigurować usługi w systemie oraz dowiesz się jak działają mechanizmy systemowe oraz czym są skrypty Bash.


Poziom 2 daje dużo szersze kompetencje informatyczne związane z zarządzaniem użytkownikami i grupami oraz zasobami w systemie Linux. Realizacja całego kursu Linux daje wiedzę wykraczają ponad podstawę programową z informatyki.

KURS: SYSTEM OPERACYJNY LINUX Liczba godzin Forma szkolenia Platforma
CyberSkiller

Pierwsze kroki z systemem operacyjnym Linux – Poziom 0
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Podstawowa konfiguracja usług w systemie Linux - Poziom 1
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Administracja systemem Linux - Poziom 2
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Sieci komputerowe
Pojedyncze komputery mają ograniczone możliwości działania. Dopiero połącznie ich w sieć komputerową, daje bardzo duże perspektywy użycia. Realizacja szkoleń na wszystkich poziomach (0-1-2) pozwala zrozumieć podstawy funkcjonowania sieci komputerowych oraz pokazuje, jak prowadzić praktyczne lekcje z tematyki sieci komputerowych, bez konieczności zakupu zaawansowanego i drogiego, specjalistycznego sprzętu.


Pierwsza część szkolenia omawia narzędzie pozwalające monitorować i analizować ruch sieciowy. Kolejne szkolenie (Poziom 1) wyjaśnia zasadę działania protokołu DNS wraz z analizą jego słabości. Przedstawiamy również zasady działania protokołu poczty elektronicznej, czyli protokołu SMTP oraz protokołów do pobierania wiadomości e-mail, czyli IMAP, czy POP3.


Ostatni poziom (Poziom 2) wprowadza zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowej. Tutaj zostanie omówiony protokół HTTTP, HTTPS, a także TLS oraz jego zastosowanie podczas zdalnej komunikacji przy pomocy SSH.

KURS: SIECI KOMPUTEROWE Liczba godzin Forma szkolenia Platforma
CyberSkiller

Podstawy komunikacji w sieci komputerowej – Poziom 0
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Protokoły komunikacyjne w sieci komputerowej – Poziom 1
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

Bezpieczeństwo w sieci komputerowej – Poziom 2
Szczegóły szkolenia

12 x 45 min e-learning
dostęp: 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą)*

* Każde szkolenie zawiera dostęp do platformy nauczania ze zdalnymi laboratoriami, dostępnymi 24/7 przez 90 dni (w tym 60 dni praca z klasą). Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów teoretycznych oraz treści video wraz z ich omówieniem.