Zamówienie

Zamów szkoleniaPozostałe tematy w ramach kursu: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia WP SP SPP e-narzędziownik
Ocenianie motywujące uczniów do pracy w formie zdalnej i stacjonarnej.
Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej w klasach 1-3.
Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce.
Uczeń zdolny – jak wspomagać ucznia zdolnego w rozwoju?
Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje?
Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować i zachęcić do współpracy?
 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.