Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt lub wizytę konsultanta, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . Zasady przetwarzania danych osobowychPozostałe tematy w ramach kursu: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia WP SP SPP e-narzędziownik
Ocenianie motywujące uczniów do pracy w formie zdalnej i stacjonarnej.
Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej w klasach 1-3.
Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce.
Uczeń zdolny – jak wspomagać ucznia zdolnego w rozwoju?
Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje?
Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować i zachęcić do współpracy?
 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.