Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.


Pozostałe tematy w ramach kursu NOWEJ dydaktyki zdalnej, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia WP SP SPP e-narzędziownik
Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia
w trybie nauki zdalnej.
 

RODO. Unikanie naruszeń i bezpieczeństwo nauczyciela
i ucznia w sieci.
 

Wsipnet gotowe zasoby dydaktyczne skorelowane
z podręcznikami.
 

Metodyka humanistyczna z wykorzystaniem WSiPnetu.

Metodyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
z wykorzystaniem WSiPnetu.


Informatyka dla każdego nauczyciela.

Zdasz to! Jak zorganizować zdalne przygotowanie uczniów do matury.

Źródła zasobów i narzędzi do przygotowania lekcji zdalnej w SPP.

Matematyka to nie kosmos! Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem planszy Kosmiczne kodowanie i gry Scottie Go!