Zamówienie

Zamów szkolenia

Pozostałe tematy w ramach kursu: Wychowanie i wartości, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia WP SP SPP e-narzędziownik
Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany.  

Budowanie autorytetu wśród dzieci i młodzieży. Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym?  

 Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd.  

Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów.  

Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego.