Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt lub wizytę konsultanta, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . Zasady przetwarzania danych osobowych

Pozostałe tematy w ramach kursu: Wychowanie i wartości, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia WP SP SPP e-narzędziownik
Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany.  

Budowanie autorytetu wśród dzieci i młodzieży. Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym?  

 Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd.  

Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów.  

Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego.