Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak realizować doradztwo zawodowe na dedykowanych lekcjach oraz lekcjach wychowawczych?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Konkretne wskazówki do pracy z gotowymi materiałami do doradztwa zawodowego.
 • Gotowy plan podziału treści doradztwa zawodowego na poszczególne klasy.
 • Zaangażowanie uczniów i motywację, dzięki filmom i warsztatowej formie proponowanych scenariuszy zajęć.

Szkolenie umożliwi nauczycielom sprawne wdrożenie programu doradztwa zawodowego w szkole. Program Kariera na MAKSa jest kompleksowym, innowacyjnym narzędziem, dzięki któremu nauczyciele mogą efektywnie planować kolejne tematy zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02261, czas trwania: 4x45min

 • zna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;
 • wie, jakie są atrakcyjne formy przekazu informacji związanych z doradztwem zawodowym;
 • umie zaplanować kolejne tematy lekcji, aby stanowiły spójną całość;
 • potrafi zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;
 • wykorzystuje metody aktywizujące podczas lekcji doradztwa zawodowego;
 • pobudza i wykorzystuje ciekawość uczniów przez budowanie historii;
 • potrafi zainteresować uczniów tematyką lekcji oraz przekazać najważniejsze treści w sposób przystępny, ale też atrakcyjny;
 • nawiązuje kontakty z innymi nauczycielami w celu wspólnej realizacji tematów doradztwa zawodowego;
 • przyswaja i wykorzystuje wiedzę rozwijającą w uczniach ich talenty i umiejętności;
 • upowszechnia i propaguje wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.

 

Poziom 2, kod poziomu: 02262, czas trwania: 4x45min

 • zna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;
 • wie, jakie są atrakcyjne formy przekazu informacji związanych z doradztwem zawodowym;
 • wie, jak zaplanować kolejne tematy lekcji, aby stanowiły spójną całość;
 • potrafi zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;
 • potrafi wykorzystać aktywizujące metody prowadzenia lekcji doradztwa zawodowego;
 • pobudza i wykorzystuje ciekawość uczniów przez budowanie historii (storytelling);
 • potrafi zainteresować uczniów tematyką lekcji oraz przekazać najważniejsze treści w sposób przystępny i wzbudzający zainteresowanie;
 • nawiązuje kontakty z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń w organizowaniu doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej;
 • przyswaja i wykorzystuje wiedzę rozwijającą w uczniach unikatowe talenty i umiejętności;
  upowszechnia i propaguje wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.