Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem Kariery na MAKSa

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie umożliwi nauczycielom sprawne wdrożenie programu doradztwa zawodowego w szkole. Program Kariera na MAKSa jest kompleksowym, innowacyjnym narzędziem, dzięki któremu nauczyciele mogą efektywnie planować kolejne tematy zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy. W klasie VII i VIII szkoły podstawowej trudno mówić o planach zawodowych – większość uczniów nie ma jeszcze sprecyzowanej drogi związanej z dalszym rozwojem. Program Kariera na MAKSa zakłada przeprowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczniów – w pierwszym etapie nie wprowadza się zagadnień związanych z karierą zawodową, ale ciekawie i przystępnie uczy, jak identyfikować i rozwijać swoje talenty, uświadamia istnienie różnych osobowości i umiejętności. W każdym temacie lekcji wprowadza się nowoczesne sposoby prezentacji treści, m.in. za pomocą metody storytelling – prezentowanie konkretnych historii (np. z wykorzystaniem multimediów), co skłania uczestników do dyskusji i refleksji. Scenariusze zajęć zawierają dokładnie opisane ćwiczenia wraz z czasem ich trwania, zakładanymi celami i efektami kształcenia.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości wdrożenia programu – otrzymają profesjonalne narzędzie realizujące podstawę programową. Nauczyciele będą również mogli przeanalizować kolejne kroki modułu i poznają sposoby ich wykorzystania. Będą się uczyć, jak ciekawie i atrakcyjnie zaprezentować uczniom treści związane z rozwojem zawodowym.  Dzięki  zdobytej  wiedzy  i  nowym  umiejętnościom  będą  mogli  stworzyć  innowacyjny  program zajęć, który stanie się atutem placówki. Uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne zarówno w prowadzeniu, jak i projektowaniu własnych uzupełniających zajęć związanych z tematyką doradztwa zawodowego.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy uczą się i kształcą umiejętności w efekcie własnych doświadczeń, zgodnie z procesem uczenia się Kolba. Nauczyciele będą mogli wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia w budowaniu nowej struktury lekcji. Będą to miniwykłady połączone z dyskusją uczestników, elementy ustrukturyzowanej burzy mózgów, ćwiczenia aktywizujące (praca w podzespołach, oraz metoda śnieżnej kuli).

Zwróć uwagę na…

Doradcy i nauczyciele korzystający z pakietu uzyskują kompleksowe narzędzie, które umożliwi im poprowadzenie atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod prezentacji oraz aktywizacji uczniów.

Korzyści dla rady pedagogicznej

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • pozna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;
 • będzie wiedział, jakie są atrakcyjne formy przekazy wania informacji związanych z doradztwem zawodowym;
 • będzie wiedział, jak zaplanować kolejne tematy lekcji, aby stanowiły spójną całość;
 • będzie potrafił zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;
 • będzie umiał wykorzystać akty wizujące metody prowadzenia lekcji doradztwa zawodowego;
 • pobudzi i wykorzysta ciekawość uczniów przez budowanie historii (storytelling);
 • będzie potrafił zainteresować uczniów tematyką lekcji oraz przekazać najważniejsze treści w sposób zarówno przystępny, jak i atrakcyjny;
 • nawiąże kontakty z innymi nauczycielami w celu wspólnej realizacji tematów doradztwa zawodowego;
 • przyswoi i wykorzysta wiedzę rozwijającą w uczniach unikalne talenty i umiejętności;
 • będzie upowszechniał i propagował wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.

Korzyści dla dyrektora

 • Skuteczne wsparcie nauczycieli przez wyposażenie ich w nowoczesne i angażujące materiały pozwalające realizować doradztwo zawodowe z korzyścią dla uczniów.

 

: „W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02261, czas trwania: 4x45min

 • zna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;
 • wie, jakie są atrakcyjne formy przekazu informacji związanych z doradztwem zawodowym;
 • umie zaplanować kolejne tematy lekcji, aby stanowiły spójną całość;
 • potrafi zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;
 • wykorzystuje metody aktywizujące podczas lekcji doradztwa zawodowego;
 • pobudza i wykorzystuje ciekawość uczniów przez budowanie historii (storytelling);
 • potrafi zainteresować uczniów tematyką lekcji oraz przekazać najważniejsze treści w sposób przystępny, ale też atrakcyjny;
 • nawiązuje kontakty z innymi nauczycielami w celu wspólnej realizacji tematów doradztwa zawodowego;
 • przyswaja i wykorzystuje wiedzę rozwijającą w uczniach ich talenty i umiejętności;
 • upowszechnia i propaguje wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.

Poziom 2, kod poziomu: 02262, czas trwania: 4x45min

 • zna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;
 • wie, jakie są atrakcyjne formy przekazu informacji związanych z doradztwem zawodowym;
 • wie, jak zaplanować kolejne tematy lekcji, aby stanowiły spójną całość;
 • potrafi zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;
 • potrafi wykorzystać aktywizujące metody prowadzenia lekcji doradztwa zawodowego;
 • pobudza i wykorzystuje ciekawość uczniów przez budowanie historii (storytelling);
 • potrafi zainteresować uczniów tematyką lekcji oraz przekazać najważniejsze treści w sposób przystępny i wzbudzający zainteresowanie;
 • nawiązuje kontakty z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń w organizowaniu doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej;
 • przyswaja i wykorzystuje wiedzę rozwijającą w uczniach unikatowe talenty i umiejętności;
 • upowszechnia i propaguje wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.