Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
„Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją” – kształtowanie umiejętności uczenia się

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak w praktycznie wykorzystać wiedzę o aktywnym uczeniu podczas pracy z klasą?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Nauczą się konstruować zajęcia, aby odpowiadały potrzebom rozwojowym uczniów, ich różnym inteligencjom i stylom uczenia się.
 • Dowiedzą się, jak rozbudzić system automotywacji ucznia.
 • Nauczą się, jak konstruować zajęcia by było to bardziej przyjazne dla mózgu.
 • Poznają metody i narzędzia wspierające proces uczenia.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad uczenia się.
 • Aktualizacja portfolio nauczyciela w zakresie metod i narzędzi wspierających proces uczenia się uczniów.
 • Poddanie autorefleksji stosowanych dotąd metod nauczania.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • Szkoła przyjazna uczniom poprzez dostosowanie metod i narzędzi wspierających proces uczenia się.
 • Rozbudzanie automotywacji uczniów i nauczycieli.
 • Budowanie innowacyjnego wizerunku szkoły.

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01061, czas trwania: 3x45min

 • jest świadomy własnej  lateralizacji;
 • posiada informacje na temat pracy mózgu i lateralizacji półkul;
 • posiada zaktualizowaną i uporządkowaną wiedzę na temat cyklu Kolba;
 • posiada zaktualizowaną i uporządkowaną wiedzę na temat mechanizmów uczenia się w kontekście stylów uczenia się.

 

Poziom 2, kod poziomu: 01062, czas trwania: 3x45min

 • potrafi określić strategię motywowania do uczenia się (skutecznej w odniesieniu do siebie i swoich uczniów);
 • zna sposoby na pobudzanie automotywacji uczniów;
 • rozpoznaje  inteligencje wielorakie i wie jak wykorzystać ich założenia w pracy z uczniem.

 

Poziom 3, kod poziomu: 01063, czas trwania: 3x45min

 • zna i stosuje metody  aktywizujące w pracy zespołu klasowego;
 • zna zasady Szkoły Bohaterów prof. P. Zimbarda;
 • zna zasady pracy metody projektu w klasie.