Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Atrakcyjne i użyteczne narzędzia do pracy z pokoleniem postmillennialsów dla klas 4–8

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01321

  • pozna cechy charakteryzujące pokolenie postmillenialsów i będzie świadomy dostosowania zróżnicowanych metod nauczania odpowiednich dla ich przedstawicieli,
  •  pozna  cechy innowacyjnych trendów w edukacji,
  • pozna proponowane pomysły na aktywności oraz otrzyma inspirację do tworzenia własnych pomysłów i modyfikacji,
  • pozna narzędzia offline i online umożliwiające uatrakcyjnienie lekcji i zwiększających zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Kim jest pokolenie Z?  Jak zmotywować do aktywności na lekcji uczniów pokolenia Z, zwanych także postmillenialsami? Jak uatrakcyjnić lekcje i rozbudzić w uczniach zainteresowanie wprowadzanymi treściami?  Jak zaangażować uczniów z dostosowaniem oraz jak zindywidualizować proces nauczania?  Jeśli zadajesz sobie chociaż jedno z powyższych pytań, to właśnie to szkolenie jest dla Ciebie.  Minimalna dawka wiedzy z dużą porcją praktycznych aktywności z gotowymi pomysłami na wykorzystanie użytecznych narzędzi i przestrzenią do wdrażania swoich pomysłów. Aktywności offline połączone z aktywnościami online.

 

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut