Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie i wartości
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2021 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak reagować na uczniowskie zachowania dyktowane emocjami wobec dorosłych?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciel po odbytym szkoleniu:

  • Utrzymają scenariusze lekcji wychowawczych o emocjach.
  • Uzyskają wsparcie we wstępnym diagnozowaniu potrzeb swoich uczniów w zakresie samoświadomości emocjonalnej.
  • Dostaną narzędzia do planowania pracy z uczniem słabo kontrolującym swoje zachowania pod wpływem emocji.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.


Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

 

Program szkolenia