nagrany webinar
Diagnoza i ocena funkcjonalna w praktyce – jej znaczenie w procesie wsparcia

Zamów szkolenie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak przeprowadzić nauczycielską diagnozę i ocenę funkcjonalną z wykorzystaniem modelu biopsychospołecznego?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • zdobędziesz wiedzę na temat procesu tworzenia oceny funkcjonalnej,
  • nabędziesz umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia kierowanej obserwacji pedagogicznej,
  • zbudujesz postawę otwartości wobec uczniów  o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Ramowy program szkolenia

  1. Diagnoza funkcjonalna i jej wielowymiarowość – dziecko/uczeń/rodzic/środowisko. 
  2. Od modelu medycznego do modelu biopsychospołecznego (klasyfikacja ICF).
  3. Diagnoza funkcjonalna (ocena). 
  4. Etapy oceny funkcjonalnej.
  5. Planowanie wsparcia z wykorzystaniem wyników oceny funkcjonalnej – działania nauczycieli i działania szkolnych specjalistów.
  6. Narzędzia wspierające ocenę funkcjonalną.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, arkusze obserwacji, analiza przypadku, karty pracy, arkusze obserwacji.

Forma i czas trwania szkolenia: 

2 × 45 min webinar nagrany / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

W ramach szkolenia prezentacja multimedialna, materiały dydaktyczne w formie e-narzędziownika który zawiera praktyczne rozwiązania, gotowe do zastosowania w codziennej pracy.