e-learning
Wyrównaj wiedzę. Program wyrównywania deficytów wiedzy i umiejętności oraz poprawy wyników nauczania – uczenia się. Szkoła Ponadpodstawowa

Zamów szkolenie

Czy chcesz:

  • Uzyskać dostęp do wzorcowego planu naprawczego i doskonalącego?
  • Poznać założenia szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego?
  • Nauczyć się wnioskowania o skuteczności kształcenia oraz wykorzystania wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia?
  • Zaplanować skuteczne działania naprawcze?

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Opracują plan oraz harmonogram działań naprawczych i doskonalących na podstawie diagnozy wyników kształcenia w placówce.
  • Wprowadzą w szkole standard pracy pedagogicznej wykorzystujący kompetencje diagnostyczne i profesjonalne narzędzia.
  • Otrzymają szansę ukierunkowania analizy na kluczowe cele w SPP: przedmioty maturalne oraz narzędzia wspomagające w tym zakresie efektywny rozwój.

Kurs zapewnia uczestnikom komplementarną wiedzę i umiejętności przekazywane w dwóch modułach:
• I moduł – założenia do szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego;
• II moduł – wnioskowanie o skuteczności kształcenia oraz wykorzystanie wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia.

Forma i czas szkolenia:

17 × 45 minut blended learning / do 25 osób