Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
Wyrównaj wiedzę. Program wyrównywania deficytów wiedzy i umiejętności oraz poprawy wyników nauczania – uczenia się. Szkoła Ponadpodstawowa

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Wyrównaj szanse – poprawa wyników nauczania – uczenia się. Szkoła Ponadpodstawowa.
Zapewnia realizację 3 z 5 priorytetów MEiN na rok szkolny 2021/2022

Czy chcesz:

  • Uzyskać dostęp do wzorcowego planu naprawczego i doskonalącego?
  • Poznać założenia szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego?
  • Nauczyć się wnioskowania o skuteczności kształcenia oraz wykorzystania wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia?
  • Zaplanować skuteczne działania naprawcze?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z promocji do 31.12.2021 r.

* Zasady promocji: warunkiem otrzymania rabatu (czyli obniżenia ceny regularnej o 500zł) jest złożenie zamówienia najpóźniej do 31.12.2021r. Zamówienie należy złożyć na stronie www.orke.pl lub przesłać zgłoszenie e-mailem na adres: szkolenia@orke.pl w tytule wpisując  „Zamawiam kontakt z konsultantem”.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Opracują plan oraz harmonogram działań naprawczych i doskonalących na podstawie diagnozy wyników kształcenia w placówce.
  • Wprowadzą w szkole standard pracy pedagogicznej wykorzystujący kompetencje diagnostyczne i profesjonalne narzędzia.
  • Otrzymają szansę ukierunkowania analizy na kluczowe cele w SP: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz narzędzia wspomagające w tym zakresie efektywny rozwój.
  • Otrzymają szansę ukierunkowania analizy na kluczowe cele w SPP: przedmioty maturalne oraz narzędzia wspomagające w tym zakresie efektywny rozwój.

Kurs zapewnia uczestnikom komplementarną wiedzę i umiejętności przekazywane w dwóch modułach:
• I moduł – założenia do szkolnej analizy i interpretacji efektów kształcenia, w tym oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego;
• II moduł – wnioskowanie o skuteczności kształcenia oraz wykorzystanie wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia.

 

 

Forma szkolenia:  blended learning
Czas trwania:  15 godz. na platformie e-Akademia gdzie zaplanowane są różne aktywności (praca własna, webinar, tutoring)