Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? – prowadzenie efektywnych zebrań

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

co zrobić, aby uczestnicy przychodzili z ochotą na twoje zebrania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Przećwiczą planowanie poszczególnych etapów zebrania z rodzicami, spotkania zespołu przedmiotowego czy wychowawczego z uwzględnieniem ich celów.
  • Opracują modelowe plany efektywnych zebrań z rodzicami, spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
  • Nauczą się  stosować  techniki  organizacji  efektywnych  zebrań  podczas  prowadzenia  lekcji z wykorzystaniem wybranych metod aktywizujących. Zaplanują, jak dzielić się z innymi nauczycielami wiedzą o dobrych praktykach w zakresie prowadzenia efektywnych zebrań.
  • Udoskonalą wybrane techniki prowadzenia zebrań, zwiększające zaangażowanie uczestników, oraz techniki konstruktywnego reagowania na trudne sytuacje w relacjach między uczestnikami oraz między prowadzącym a uczestnikami zebrania.

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Zebrania są narzędziem komunikacji w pracy, okazją do dzielenia się opiniami, przekazywania informacji, wypracowania wspólnego stanowiska, podsumowania czy zaplanowania działań. Zwykle jednak nie lubimy zebrań i uważamy je za stratę czasu. Ile razy, siedząc na zebraniu, ziewasz i zastanawiasz się: „Po co to wszystko? ” Chcesz, aby uczestnicy przychodzili z ochotą na twoje zebrania? Pomożemy Ci to osiągnąć: uczynić z zebrania efektywne narzędzie usprawniające komunikację.

Efektywne zebrania są przemyślane, zaplanowane i zorganizowane. Wymagają podjęcia określonych decyzji i wcześniejszego wykonania różnych czynności. Jakich? Tego dowiesz się na szkoleniu. Poznasz proste wskazówki wynikające z praktyki zarządzania, które usprawnią każde spotkanie, oczy wiście pod warunkiem ich konsekwentnego stosowania.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji planowania, organizowania i prowadzenia przez nauczycieli efektywnych zebrań z rodzicami oraz spotkań w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

Zwróć uwagę na…

Wyobraźmy sobie, że firmę dopada kryzys: traci zamówienia, klienci się wycofują, spadają obroty. Co w takiej sytuacji robi firma japońska, a co – polska?

 Korzyści dla dyrektora

  • Rada pedagogiczna, która będzie potrafiła porównać organizację spotkań/zebrań w swojej placówce z modelowym przebiegiem efektywnego zebrania, postawić diagnozę – wyłonić elementy do popraw y oraz wyciągnąć wnioski rozwojowe, a także przeprowadzić autodiagnozę.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 06041, czas trwania: 3x45min

  • podniesie kompetencje planowania, organizowania i prowadzenia przez nauczycieli efektywnych zebrań z rodzicami oraz spotkań w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

Poziom 2, kod poziomu: 06042, czas trwania: 3x45min

  • podniesie kompetencje planowania, organizowania i prowadzenia przez nauczycieli efektywnych zebrań z rodzicami oraz spotkań w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

Poziom 3, kod poziomu: 06043, czas trwania: 3x45min

  • podniesie kompetencje planowania, organizowania i prowadzenia przez nauczycieli efektywnych zebrań z rodzicami oraz spotkań w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.