Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Relacje i dobrostan
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak zorganizować pracę tak, by nie obciążała, a dawała wzmocnienie?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Zwiększą poziom satysfakcji wynikający z wykonywania pracy w różnych warunkach.
  • Dowiedzą się, jak osiągnąć wzrost poczucia zadowolenia, dzięki zaspokajaniu aspiracji osobistych oraz tych związanych z pracą.
  • Ugruntują poczucie sensu i chęć działania.
  • Poznają dobre praktyki dotyczące zachowań, których warto unikać w kontakcie zdalnym, a które przyczyniają się do komfortu pracy.
  • Nauczą się skuteczniej reagować w sytuacjach, które są zagrażające dla własnego komfortu albo komfortu uczniów.
  • Otrzymają e-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  stacjonarne lub online
Czas trwania formy stacjonarnej: 4 × 45 min
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut

Program szkolenia