nagrany webinar
Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej

Zamów szkolenie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak zorganizować pracę tak, by nie obciążała, a dawała wzmocnienie?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zwiększysz swój poziom satysfakcji wynikający z wykonywania pracy w różnych warunkach,
 • dowiesz się, jak osiągnąć wzrost poczucia zadowolenia, dzięki zaspokajaniu aspiracji osobistych i zawodowych,
 • ugruntujesz poczucie sensu i wzmocnisz chęć działania,
 • poznasz dobre praktyki dotyczące zachowań, których warto unikać w kontakcie zdalnym, a które przyczyniają się
  do komfortu pracy,
 • nauczysz się skuteczniej reagować w sytuacjach zagrażających własnemu komfortowi albo komfortowi uczniów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Definicja zachowań ryzykownych, mechanizmy ich występowania.
 2. Rodzaje zachowań ryzykownych.
 3. Interakcyjny model funkcjonowania człowieka – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wystąpienie zachowania ryzykownego.
 4. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące – indywidualne, rodzinne, środowiskowe, szkolne oraz wydarzenia
  i doświadczenia.
 5. Rodzinne czynniki ryzyka sprzyjające występowaniu poszczególnych zachowań ryzykownych.
 6. Znaczenie więzi w relacji rodzic–dziecko.
 7. Wpływ granic i reguł na zdrowe i niezdrowe funkcjonowanie dziecka.
 8. Model ekologiczny BRONFENBRENNERA.
 9. Teoria zachowań problemowych.
 10. Zachowania ryzykowne – palenie tytoniu.
 11. Zachowania ryzykowne – picie alkoholu.

Forma i czas trwania szkolenia: 

2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. Prezentacje.