Stacjonarne
Online
Dzieci i młodzież z doświadczeniem kryzysu psychicznego – jak reagować, by wspierać i pomagać

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeśli chcesz pogłębić znajomość zjawiska kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz wzmocnić
umiejętności właściwego reagowania, udzielania wsparcia            i pomocy osobom w kryzysie, to szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz skalę występowania kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży,
 • dowiesz, jakie są przyczyny i powody tego niepokojącego zjawiska,
 • nauczysz się rozpoznawać symptomy kryzysu psychicznego,
 • poznasz sposoby i warunki udzielania pomocy osobom zagrożonym kryzysem psychicznym,
 • będziesz potrafił zaplanować działania służące wsparciu i pomocy.

Ramowy program szkolenia:

 1. Skala zjawiska – próby samobójcze, ucieczki, zaburzenia lękowe, choroby psychiczne, konflikty z prawem.
 2. Rodzaje problemów – zaburzenia emocjonalne – depresja i myśli/próby samobójcze, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, samookaleczenia, uzależnienia, zaburzenia jedzenia, problemy z tożsamością płciową, zespół stresu pourazowego.
 3. Przyczyny kryzysu psychicznego u młodych osób – presja szkolna, choroby własne              i członków rodziny (choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, dystymia), media społecznościowe, środowisko, długotrwały stres, konflikty i problemy rodzinne (na przykład rozwód rodziców), depresja, brak odpoczynku, niska samoocena, brak umiejętności radzenia sobie z emocjami jak na przykład: nieszczęśliwa miłość, gniew itd., przeżyta trauma, uzależnienie rodziców, niepełnosprawność.
 4. Symptomy kryzysu psychicznego.
 5. Sposoby reagowania: interwencja kryzysowa nauczyciela, wychowawcy, pedagoga           i psychologa szkolnego, dyrektora – procedura oddziaływań w zależności od wieku ucznia.
 6. Współpraca w zakresie pomocy – z pracownikami szkoły, rodzicami, zespołem klasowym oraz z instytucjami zewnętrznymi.
 7. Działania wspierające nauczyciela – zasady komunikacji, poszanowanie granic, ochrona danych wrażliwych, pomocne zachowania.

Metodyka szkolenia:

mini wykład z wykorzystaniem prezentacji i przygotowanych materiałów, warsztat umiejętności praktycznych: praca indywidualna, praca w grupach; burza mózgów, wymiana doświadczeń,

Forma i czas szkolenia:

Sprzedaż od 01.04.2024, realizacja od 06.05.2024

 • 3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
 • 3 × 45 min wykład online / do 100 osób
 • 4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
 • 2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób
 • 2 x 45 min webinar nagrany +e-narzędziownik / bez ograniczeń

Materiały dla uczestników:

 • prezentacja
 • narzędziownik
 • karty pracy