Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Elektroniczne zasoby edukacyjne

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z użytecznymi w pracy nauczyciela zasobami elektronicznymi, takimi jak strony i platformy internetowe oraz zbiory danych. Nauczą się, jak efektywnie z nich korzystać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy dydaktycznej. Dowiedzą się o lokalizacji tych zasobów w sieci, dostępie do nich i sposobach ich wykorzystania. Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla nauczycieli sprawnie posługujących się internetem, jak i dla osób stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie. Wszyscy dostaną odpowiednie wsparcie i szczegółowe instrukcje, jak pracować z wykorzystaniem zasobów internetowych.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04031, czas trwania: 3x45min

  • potrafi omówić cechy elektronicznych zasobów cyfrowych;
  • posługuje się głównymi pojęciami z zakresu elektronicznych zasobów cyfrowych;
  • zna standardy oraz podstawowe typy cyfrowych zasobów edukacyjnych;
  • stosuje cyfrowe zasoby edukacyjne w różnego typu procesach dydaktycznych;
  • planuje zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem elektronicznych zasobów cyfrowych;
  • klasyfikuje typy multimedialnych oraz interaktywnych zasobów cyfrowych;
  • wskazuje bariery efektywnego wykorzystania elektronicznych zasobów cyfrowych na zajęciach dydaktycznych.