Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa.

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak poprowadzić lekcję z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na takich metodach i technikach, jak gamifikacja, WebQuest oraz odwrócona klasa?
Czy możliwe jest przeprowadzenie interaktywnych podchodów w szkole i poza nią? Co można zgamifikować?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają nowe rozwiązania służące motywowaniu i angażowaniu uczniów do nauki;
 • będą współtworzyć WebQuesty oraz pracować techniką odwróconej lekcji, gamifikować wybrane zagadnienia dydaktyczne;
 • otrzymają wiedzę, jak przemodelować proces dydaktyczny aby uaktywniał ucznia oraz wykorzystywał jego naturalne potrzeby rozwojowe;
 • zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi czynnego zapamiętywania przerabianego  materiału, łączenia  faktów,  wyciągania  wniosków i porządkowania całości, tak żeby uczniowie mogli osiągnąć z tego maksymalne korzyści w przyszłości.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych na metodach gamifikacji, WebQuestu i odwróconej klasy.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Nauczyciel staje się przewodnikiem w świecie nauki uczniów, wchodzi w rolę mentora. Rada pedagogiczna wykorzystuje potencjał gamifikacji, metody WebQuest oraz odwróconej klasy jako czynników wyzwalających motywację wewnętrzną i traktuje je jako sposób na pobudzanie współpracy uczniów.

Korzyści dla dyrektora

 • Szkolenie może stać się elementem, który pomaga we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania i uczenia się. Szkoła stosuje metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych, które uwzględniają najnowsze trendy wykorzystania TIK w edukacji.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 04101, czas trwania: 3x45min

 • omawia główne cechy gamifikacji, metody WebQuest i metody odwróconej klasy;
 • planuje zajęcia z wykorzystaniem gamifikacji, metody WebQuest i metody odwróconej klasy;
 • opracowuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem gamifikacji, metody WebQuest i metody odwróconej klasy oraz nowych technologii edukacyjnych;
 • stosuje gamifikację, metodę WebQuest i metodę odwróconej klasy na zajęciach lekcyjnych z równoczesnym wykorzystaniem nowych technologii;
 • dostrzega korzyści płynące z wykorzystania metody odwróconej klasy i metody WebQuest.