Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
MEN
Google G Suite dla każdego! Poziom 0

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie.
Wprowadzenie do narzędzi G Suite dla edukacji
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak rozpocząć pracę z G Suite w szkole?
Jak rozwijać kompetencje przyszłości uczniów w oparciu o środowisko pracy G Suite?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • nauczą się poruszania w usłudze G Suite
  • dowiedzą się, jakie możliwości wykorzystania na lekcji i w pracy własnej daje środowisko G Suite
  • nauczą się jak korzystać z poczty
  • poznają możliwości wykorzystania dysku
  • zapoznają się z najważniejszymi funkcjonalnościami G Suite

Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar wprowadzający

Czas  trwania e-learningu: 13 x 45 minut