Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
MEN
Google Workspace dla każdego! Poziom 0

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Wprowadzenie do narzędzi Google Workspace dla edukacji
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak rozpocząć pracę z Google Workspace w szkole?
Jak rozwijać kompetencje przyszłości uczniów w oparciu o środowisko pracy Google Workspace?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Nauczą się poruszania w usłudze Google Workspace.
  • Dowiedzą się, jakie możliwości wykorzystania na lekcji i w pracy własnej daje środowisko Google Workspace.
  • Nauczą się jak korzystać z poczty.
  • Poznają możliwości wykorzystania dysku.
  • Zapoznają się z najważniejszymi funkcjonalnościami Google Workspace.

Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar wprowadzający

Czas  trwania e-learningu: 13 × 45 minut