Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
MEN
Google Workspace dla każdego! Poziom 1

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok
Przygotowanie do wdrożenia w dydaktyce narzędzi Google Workspace

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak efektywnie wykorzystywać Classroom i tworzyć zdalne środowisko nauczania i uczenia się, w oparciu o Google Workspace?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Nauczą się przygotowywać i udostępniać swoim uczniom zadania w Classroom.
  • Poznają sposób na błyskawiczny monitoring.
  • Dowiedzą się, jak szybko sprawdzić zadanie ucznia, ocenić je i przesłać informację zwrotną.
  • Dowiedzą się jak działa usługa pomagająca generować testy i ankiety.
  • Poznają sposoby pracy w chmurze – pracę na jednym dokumencie w czasie rzeczywistym.

Forma szkolenia:  e-learning
Czas  trwania e-learningu: 13 × 45 minut