Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
MEN
Google G Suite dla każdego! Poziom 1

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok
Przygotowanie do wdrożenia w dydaktyce narzędzi G Suite

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak efektywnie wykorzystywać Classroom i tworzyć zdalne środowisko nauczania i uczenia się, w oparciu o G Suite?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Nauczą się przygotowywać i udostępniać swoim uczniom zadania w Classroom
  • Poznają sposób na błyskawiczny monitoring
  • Dowiedzą się, jak szybko sprawdzić zadanie ucznia, ocenić je i przesłać informację zwrotną
  • Dowiedzą się jak działa usługa pomagająca generować testy i ankiety
  • Poznają sposoby pracy w chmurze – pracę na jednym dokumencie w czasie rzeczywistym

Forma szkolenia:  e-learning
Czas  trwania e-learningu: 13 x 45 minut