e-learning
Gram o dobrostan. Szkoła podstawowa

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Relacje i dobrostan
Zgodny z priorytetami MEiN na rok szkolny 2021/2022

Czy chcesz:

 • Prowadzić nowoczesne i angażujące uczniów lekcje wychowawcze oraz zrealizować je zgodnie z kierunkami polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2021/22?
 • Otrzymać gotowe pomysły, narzędzia i kompletne programy, które w prosty i przyjemny dla ucznia sposób zrealizują podstawę programową?

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Dzięki udziałowi w kursie szkoła otrzymuje:

 • Gotowe narzędzia do pracy z uczniami w ramach rocznego planu nauki (praca na platformie gamifikacyjnej).
 • 30 gier behawioralnych na platformie gamifikacyjnej – po 10 projektów wychowawczych dla każdej z trzech grup wiekowych:
  Klasy 1–3: Moduł 1 – My i otaczający nas świat
  Klasy 4–6: Moduł 2 – Stawiam na siebie
  Klasy 7–8: Moduł 3 – Idę w świat
 • 30 scenariuszy lekcji wychowawczych, dla klas szkół podstawowych na każdy miesiąc w roku szkolnym zaplanowane dwie lekcje wychowawcze do realizacji w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 • Scenariusz spotkania z rodzicami, pomagający w budowaniu więzi i pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń/dziecko-rodzic.
 • 10 webinarów szkoleniowych dla nauczycieli wychowawców i pedagogów, wprowadzających do każdego scenariusza lekcji.
 • Mentoring dla nauczycieli, zakładający 2 godziny konsultacji na temat programu dla szkoły.
 • 2 webinary (nagranie wideo) „Gamifikacja jako metoda angażowania uczniów” oraz „Dobrostan psychiczny po zdalnej nauce”.
 • Atrakcyjne formy pracy z uczniami dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów w edukacji, jakimi są gamifikacja oraz TIK. 

Program jest realizowany w formie rocznego kursu e-learningowego dla nauczycieli z dostępem do platformy gamifikacyjnej dla klasy.

Forma szkolenia:  blended learning
Czas trwania:   kurs na platformie gamifikacyjnej oraz e-Akademia ORKE, gdzie zaplanowane są różne aktywności (praca własna, webinar, mentoring)

Kursy realizowane są w grupach 15 / 16–25 / 26–50 wychowawców.