Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
Gram o dobrostan. Gram o dobrostan. Szkoła podstawowa

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Relacje i dobrostan
Zgodny z priorytetami MEiN na rok szkolny 2021/2022

Czy chcesz:

 • Prowadzić nowoczesne i angażujące uczniów lekcje wychowawcze oraz zrealizować je zgodnie z kierunkami polityki oświatowej MEiN na 2021/22?
 • Otrzymać gotowe pomysły, narzędzia i kompletne programy, które w prosty i przyjemny dla ucznia sposób zrealizują podstawę programową?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z promocji do 31.12.2021 r.


* Zasady promocji: warunkiem otrzymania rabatu (czyli obniżenia ceny regularnej o 500zł) jest złożenie zamówienia najpóźniej do 31.12.2021r. Zamówienie należy złożyć na stronie www.orke.pl lub przesłać zgłoszenie e-mailem na adres: szkolenia@orke.pl w tytule wpisując  „Zamawiam kontakt z konsultantem”. Cena programu uzależniona jest od ilości nauczycieli wychowawców pracujących w szkole tj. ilości oddziałów.

Dzięki udziałowi w kursie szkoła otrzymuje:

 • Gotowe narzędzia do pracy z uczniami w ramach rocznego planu nauki (praca na platformie gamifikacyjnej).
 • 30 gier behawioralnych na platformie gamifikacyjnej – po 10 projektów wychowawczych dla każdej z trzech grup wiekowych:
  Klasy 1–3: Moduł 1 – My i otaczający nas świat
  Klasy 4–6: Moduł 2 – Stawiam na siebie
  Klasy 7–8: Moduł 3 – Idę w świat
 • 30 scenariuszy lekcji wychowawczych, dla klas szkół podstawowych na każdy miesiąc w roku szkolnym zaplanowane dwie lekcje wychowawcze do realizacji w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 • Scenariusz spotkania z rodzicami, pomagający w budowaniu więzi i pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń/dziecko-rodzic.
 • 10 webinarów szkoleniowych dla nauczycieli wychowawców i pedagogów, wprowadzających do każdego scenariusza lekcji.
 • Mentoring dla nauczycieli, zakładający 2 godziny konsultacji na temat programu dla szkoły.
 • 2 webinary (nagranie wideo) „Gamifikacja jako metoda angażowania uczniów” oraz „Dobrostan psychiczny po zdalnej nauce”.
 • Atrakcyjne formy pracy z uczniami dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów w edukacji, jakimi są gamifikacja oraz TIK. 

Program jest realizowany w formie rocznego kursu e-learningowego dla nauczycieli z dostępem do platformy gamifikacyjnej dla klasy.

Forma szkolenia:  blended learning
Czas trwania:   roczny kurs na platformie gamifikacyjnej oraz e-Akademia ORKE, gdzie zaplanowane są różne aktywności (praca własna, webinar, mentoring)

Kursy realizowane są w grupach 15 / 16–25 / 26–50 wychowawców.