Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jakie formy przekazywania praktycznej wiedzy stosować aby proces nauczania był dla uczniów fascynujący?
jak inspirować wychowanków i wzmacniać ich motywację?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • zapoznają się z modelem cyklu Kolba i zastosuje go w pracy z uczniami;
 • nauczą się, jak zaplanować zajęcia z wykorzystaniem technik trenerskich;
 • wzmocnią umiejętność prowadzenia z uczniami dialogu na tematy trudne
  i kontrowersyjne oraz o wartościach w życiu człowieka;
 • nauczą się wzmacniać zaangażowanie i motywację uczniów;
 • otrzymają wskazówki jak budować swój autorytet wśród uczniów;
 • nauczą się pracować z zastosowaniem przynajmniej jednej techniki na każdym z etapów cyklu.

Szkolenie pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak inspirować wychowanków i wzmacniać ich motywację, nie tylko dostarczając wiedzę, ale także zapraszając do doświadczania, eksperymentowania i porządkowania myśli oraz weryfikowania swoich poglądów i postaw. Szkolenie będzie z pewnością interesujące dla tych nauczycieli, którzy rozważają rozpoczęcie pracy trenerskiej także z dorosłymi.

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi i wybranymi narzędziami pracy warsztatowej z uczniami starszych klas szkoły podstawowej. Trener zaprezentuje cykl Kolba – model uczenia się przez doświadczenie. Dzięki temu uczestnicy spotkania będą wiedzieli, jak angażować uczniów podczas zajęć i zwiększyć efektywność pracy na lekcji. Celem spotkania ma być też przekazanie wiedzy o tym, jak przygotować i prowadzić ciekawe warsztaty, a także dzięki doświadczeniom – zmienić postawy uczniów. Po szkoleniu każdy jego uczestnik będzie umiał rozpoznać własne mocne strony. Pozna też obszary do rozwoju prowadzenia zajęć metodami trenerskimi.

Zwróć uwagę na…

Cykl Kolba to uniwersalna metoda projektowania efektywnego procesu nauczania, praktykowana głównie przez trenerów pracujących z dorosłymi, ale znakomicie sprawdzająca się także w pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z wykorzystaniem metody Kolba polega na zaproszeniu uczestników szkolenia do:

 • doświadczania (lub uświadomienia sobie wcześniejszego doświadczenia);
 • analizowania własnych doświadczeń (w oparciu o dostarczone narzędzia);
 • wyciągania i uogólniania wniosków (budowania własnej teorii);
 • planowania wdrożenia tej teorii lub jej wdrożenia.

Ten zestaw czterech kroków edukacyjnych zapewnia ścisłe powiązanie procesu uczenia się
z własnym doświadczeniem i postawą. Dobrze poprowadzony cykl Kolba ogranicza do minimum typowy dla procesów grupowych opór uczniów i wzmacnia ich motywację do działania.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • wprowadzenie nowych metod pracy pedagogicznej i wychowawczej;
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobistego;
 • wzmocnienie dialogu między uczniami a nauczycielami w szkole;
 • działanie na rzecz profilaktyki ryzykownych zachowań uczniów takich jak: przemoc, agresja.

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01311, czas trwania: 4 x 45 min

 • Zna model cyklu Kolba i potrafi zastosować go w pracy z uczniami;
 • Zna i rozpoznaje u siebie i uczniów style uczenia się wg Kolba;
 • Potrafi zaplanować zajęcia z wykorzystaniem technik trenerskich;
 • Zna metody wzmacniające zaangażowanie i motywację uczniów na lekcji;
 • Potrafi zastosować przynajmniej jedną technikę na każdym z etapów cyklu;
 • Otrzymał wskazówki jak budować swój autorytet wśród uczniów.