Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
E-szkolenie
Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Warsztat jest ciekawą formą przekazania praktycznej wiedzy, pomocną w pracy każdego nauczyciela, wychowawcy i pedagoga, któremu zależy na tym, aby proces nauczania był dla uczniów fascynujący. Szkolenie pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak inspirować wychowanków i wzmacniać ich motywację, nie tylko dostarczając wiedzę, ale także zapraszając do doświadczania, eksperymentowania i porządkowania myśli oraz
weryfikowania swoich poglądów i postaw. Szkolenie będzie z pewnością interesujące dla tych nauczycieli, którzy rozważają rozpoczęcie pracy trenerskiej także z dorosłymi.

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi i wybranymi narzędziami pracy warsztatowej z uczniami starszych klas szkoły podstawowej. Trener zaprezentuje cykl Kolba – model uczenia się przez doświadczenie. Dzięki temu uczestnicy spotkania będą wiedzieli, jak angażować uczniów podczas zajęć i zwiększyć efektywność pracy na lekcji. Celem spotkania ma być też przekazanie wiedzy o tym, jak przygotować
i prowadzić ciekawe warsztaty, a także dzięki doświadczeniom – zmienić postawy uczniów. Po szkoleniu każdy jego uczestnik będzie umiał rozpoznać własne mocne strony. Pozna też obszary do rozwoju prowadzenia zajęć metodami trenerskimi.

Zwróć uwagę na…

Cykl Kolba to uniwersalna metoda projektowania efektywnego procesu nauczania, praktykowana głównie przez trenerów pracujących z dorosłymi, ale znakomicie sprawdzająca się także w pracy z dziećmi i młodzieżą.                                                              Praca z wykorzystaniem metody Kolba polega na zaproszeniu uczestników szkolenia do:

 • doświadczania (lub uświadomienia sobie wcześniejszego doświadczenia);
 • analizowania własnych doświadczeń (w oparciu o dostarczone narzędzia);
 • wyciągania i uogólniania wniosków (budowania własnej teorii);
 • planowania wdrożenia tej teorii lub jej wdrożenia.

Ten zestaw czterech kroków edukacyjnych zapewnia ścisłe powiązanie procesu uczenia się
z własnym doświadczeniem i postawą. Dobrze poprowadzony cykl Kolba ogranicza do minimum typowy dla procesów grupowych opór uczniów i wzmacnia ich motywację do działania.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Po zakończeniu szkolenia każdy nauczyciel:

 • zna model cyklu Kolba i stosuje go w pracy z uczniami;
 • wie, jak zaplanować zajęcia z wykorzystaniem technik trenerskich;
 • potrafi pracować z zastosowaniem przynajmniej jednej techniki na każdym z etapów cyklu;
 • umie wzmacniać zaangażowanie i motywację uczniów;
 • rozwija własną umiejętność prowadzenia z uczniami dialogu na tematy trudne
  i kontrowersyjne oraz o wartościach w życiu człowieka;
 • buduje swój autorytet wśród uczniów.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • wprowadzenie nowych metod pracy pedagogicznej i wychowawczej;
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobistego;
 • wzmocnienie dialogu między uczniami a nauczycielami w szkole;
 • działanie na rzecz profilaktyki ryzykownych zachowań uczniów takich jak: przemoc, agresja.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego : 4 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01311, czas trwania: 4 x 45 min

 • potrafi zaprojektować zajęcia z wykorzystaniem cyklu Kolba w swojej pracy z uczniami na różnych typach lekcji;
 • wykorzystuje techniki trenerskie w swojej pracy;
 • wie, jak prowadzić z uczniami dialog na tematy trudne, czy kontrowersyjne;
 • buduje swój autorytet wśród młodzieży;
 • wprowadza oryginalne metody pracy z całą klasą;
 • podejmuje działania na rzecz profilaktyki ryzykownych zachowań, takich jak: przemoc czy agresja.