Stacjonarne
Online
Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jakie formy przekazywania praktycznej wiedzy stosować aby proces nauczania był dla uczniów fascynujący?
jak inspirować wychowanków i wzmacniać ich motywację?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • zapoznają się z modelem cyklu Kolba i zastosuje go w pracy z uczniami;
 • nauczą się, jak zaplanować zajęcia z wykorzystaniem technik trenerskich;
 • wzmocnią umiejętność prowadzenia z uczniami dialogu na tematy trudne
  i kontrowersyjne oraz o wartościach w życiu człowieka;
 • nauczą się wzmacniać zaangażowanie i motywację uczniów;
 • otrzymają wskazówki jak budować swój autorytet wśród uczniów;
 • nauczą się pracować z zastosowaniem przynajmniej jednej techniki na każdym z etapów cyklu.

Szkolenie pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak inspirować wychowanków i wzmacniać ich motywację, nie tylko dostarczając wiedzę, ale także zapraszając do doświadczania, eksperymentowania i porządkowania myśli oraz weryfikowania swoich poglądów i postaw. Szkolenie będzie z pewnością interesujące dla tych nauczycieli, którzy rozważają rozpoczęcie pracy trenerskiej także z dorosłymi.

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi i wybranymi narzędziami pracy warsztatowej z uczniami starszych klas szkoły podstawowej. Trener zaprezentuje cykl Kolba – model uczenia się przez doświadczenie. Dzięki temu uczestnicy spotkania będą wiedzieli, jak angażować uczniów podczas zajęć i zwiększyć efektywność pracy na lekcji. Celem spotkania ma być też przekazanie wiedzy o tym, jak przygotować i prowadzić ciekawe warsztaty, a także dzięki doświadczeniom – zmienić postawy uczniów. Po szkoleniu każdy jego uczestnik będzie umiał rozpoznać własne mocne strony. Pozna też obszary do rozwoju prowadzenia zajęć metodami trenerskimi.

Zwróć uwagę na…

Cykl Kolba to uniwersalna metoda projektowania efektywnego procesu nauczania, praktykowana głównie przez trenerów pracujących z dorosłymi, ale znakomicie sprawdzająca się także w pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z wykorzystaniem metody Kolba polega na zaproszeniu uczestników szkolenia do:

 • doświadczania (lub uświadomienia sobie wcześniejszego doświadczenia);
 • analizowania własnych doświadczeń (w oparciu o dostarczone narzędzia);
 • wyciągania i uogólniania wniosków (budowania własnej teorii);
 • planowania wdrożenia tej teorii lub jej wdrożenia.

Ten zestaw czterech kroków edukacyjnych zapewnia ścisłe powiązanie procesu uczenia się
z własnym doświadczeniem i postawą. Dobrze poprowadzony cykl Kolba ogranicza do minimum typowy dla procesów grupowych opór uczniów i wzmacnia ich motywację do działania.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • wprowadzenie nowych metod pracy pedagogicznej i wychowawczej;
 • motywowanie uczniów do rozwoju osobistego;
 • wzmocnienie dialogu między uczniami a nauczycielami w szkole;
 • działanie na rzecz profilaktyki ryzykownych zachowań uczniów takich jak: przemoc, agresja.

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany / do 100 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01311, czas trwania: 4 x 45 min

 • Zna model cyklu Kolba i potrafi zastosować go w pracy z uczniami;
 • Zna i rozpoznaje u siebie i uczniów style uczenia się wg Kolba;
 • Potrafi zaplanować zajęcia z wykorzystaniem technik trenerskich;
 • Zna metody wzmacniające zaangażowanie i motywację uczniów na lekcji;
 • Potrafi zastosować przynajmniej jedną technikę na każdym z etapów cyklu;
 • Otrzymał wskazówki jak budować swój autorytet wśród uczniów.