Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Budowanie autorytetu wśród dzieci i młodzieży. Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie i wartości
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak dzisiaj, w świecie, gdy wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, budować nauczycielski autorytet?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Zestaw wskazówek jak komunikować się z uczniami, tak by wzmacniać swój realny autorytet.
 • Nauczą się stosować elementy debaty oksfordzkiej do doskonalenia umiejętności dialogu i dyskusji.
 • Poznają elementy hamujące uzyskanie cech autorytetu i te które go wzmacniają.
 • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Erich Fromm w książce Mieć czy być? napisał, że autorytet można mieć, ale można też być autorytetem, budować go i otaczać nim innych. Podczas tego szkolenia zostanie omówiony temat budowania szacunku i zaufania przez dorosłych we współczesnej szkole.

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 06021, czas trwania: 4x45min

 • pogłębi wiedzę o źródłach autorytetu;
 • rozwinie umiejętności prowadzenia dialogu i wykorzystania go w kontakcie z dziećmi i młodzieżą;
 • podzieli się doświadczeniem w zakresie osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych dzięki wykorzystaniu autorytetu;
 • dokona analizy sytuacji, podczas których stali się autorytetem dla uczniów;
 • oceni granice zależności i niezależności ucznia;
 • pozna narzędzia komunikacyjne sprzyjające sterowaniu własnymi działaniami i budowaniu odpowiedzialności uczniów;
 • podzieli się wiedzą na temat pomysłów w pracy edukacyjno-wychowawczej;
 • zastanowi się nad rolą lidera we współczesnej szkole;
 • pogłębi wiedzę na temat współpracy w zespołach wychowawczych i przedmiotowych;
 • rozwinie umiejętności prowadzenia dialogu i dyskusji oraz wykorzystania tych umiejętności podczas uczenia się w grupie;
 • wskaże sposoby na promowanie i komunikowanie sprzyjające dialogowi dorosły–dziecko.