Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
E-learning
Webinar
E-wykład
MEN
Szkolenie TEAMS – pierwszy krok do MS 365

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak działa usługa do pracy zespołowej Teams – we współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami?
jak tworzyć i konfigurować zespoły klasowe?
jak tworzyć i rejestrować zdalne spotkania z dziećmi i z uczniami?
jak błyskawicznie monitorować postępy klasy?

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Wskazówki metodologiczne na temat współpracy zespołowej oferowanej przez Teams na swoim przedmiocie w oparciu o materiały, na których nauczyciel pracuje.
 • Wiedzę, w jaki sposób przygotowywać i udostępniać swoim uczniom zadania w MS Teams.
 • Podstawy teoretyczne, jak zaplanować lekcję/ zajęcia, aby były zgodne z metodyką kształcenia zdalnego.
 • Filmiki instruktażowe, materiały szkoleniowe oraz nagrywane są treści szkoleń do dyspozycji nauczycieli, oraz wsparcie konsultacyjne po szkoleniach.

Forma szkolenia: stacjonarna lub online
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania stacjonarne: 3 × 45 minut
Czas trwania e-learningu: 4 × 45 minut, (webinar z instruktażem trenera na platformie)
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz pakiet podstawowych cyfrowych umiejętności, które stanowią pierwszy krok do zdalnego nauczania.

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04250, czas trwania: 3x45min

 • tworzy środowisko wirtualnej klasy, ułatwiające wspólną pracę uczniów i nauczycieli;
 • koordynuje zdalną pracę zespołową w Microsoft Teams;
 • tworzy nowe zadania;
 • konstruuje zestaw kryteriów oceny zadania;
 • sprawdza nadesłane prace i dokonuje oceny pracy uczniów;
 • kontroluje postępy klasy w dziale Oceny;
 • wykorzystuje testy w zadaniach dostępnych w aplikacji MS Teams.