Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
E-learning
Webinar
E-wykład
MEN
Szkolenie TEAMS – pierwszy krok do MS 365

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak działa usługa do pracy zespołowej Teams – we współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami?
jak tworzyć i konfigurować zespoły klasowe?
jak tworzyć i rejestrować zdalne spotkania z dziećmi i z uczniami?
jak błyskawicznie monitorować postępy klasy?

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Wskazówki metodologiczne na temat współpracy zespołowej oferowanej przez Teams na swoim przedmiocie w oparciu o materiały, na których nauczyciel pracuje.
 • Wiedzę, w jaki sposób przygotowywać i udostępniać swoim uczniom zadania w MS Teams.
 • Podstawy teoretyczne, jak zaplanować lekcję/ zajęcia, aby były zgodne z metodyką kształcenia zdalnego.
 • Filmiki instruktażowe, materiały szkoleniowe oraz nagrywane są treści szkoleń do dyspozycji nauczycieli, oraz wsparcie konsultacyjne po szkoleniach.

Forma szkolenia: stacjonarna lub online
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania stacjonarne: 3 x 45 minut
Czas trwania e-learningu: 4 x 45 minut, (webinar z instruktażem trenera na platformie)
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz pakiet podstawowych cyfrowych umiejętności, które stanowią pierwszy krok do zdalnego nauczania.

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04250, czas trwania: 3x45min

 • tworzy środowisko wirtualnej klasy, ułatwiające wspólną pracę uczniów i nauczycieli;
 • koordynuje zdalną pracę zespołową w Microsoft Teams;
 • tworzy nowe zadania;
 • konstruuje zestaw kryteriów oceny zadania;
 • sprawdza nadesłane prace i dokonuje oceny pracy uczniów;
 • kontroluje postępy klasy w dziale Oceny;
 • wykorzystuje testy w zadaniach dostępnych w aplikacji MS Teams.