Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
E-learning
Webinar
MEN
Szkolenie TEAMS – pierwszy krok do MS 365

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak rozwijać kompetencje przyszłości uczniów w oparciu o środowisko pracy Microsoft Office 365?

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • System praktycznych wskazówek dotyczących organizacji, zarządzania i wykorzystania Microsoft TEAMS w nauczaniu
 • Dostęp do filmów instruktażowych, wzorów dokumentów oraz instrukcji do wykorzystania w praktyce
 • Wiedzę jak tworzyć zespół klasowy, dodawać użytkowników, korzystać z plików zespołu
 • Dowiedzą się, jak realizować wirtualną lekcję

Forma szkolenia: stacjonarne, webinar lub e-learning
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania stacjonarne: 3 x 45 minut
Czas trwania e-learningu: 4 x 45 minut, szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym (na Teams) 2 x 45 minut oraz 2 x 45 minut e-konsultacje

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz pakiet podstawowych cyfrowych umiejętności, które stanowią pierwszy krok do zdalnego nauczania.

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04250, czas trwania: 3x45min

 • tworzy środowisko wirtualnej klasy, ułatwiające wspólną pracę uczniów i nauczycieli;
 • koordynuje zdalną pracę zespołową w Microsoft Teams;
 • tworzy nowe zadania;
 • konstruuje zestaw kryteriów oceny zadania;
 • sprawdza nadesłane prace i dokonuje oceny pracy uczniów;
 • kontroluje postępy klasy w dziale Oceny;
 • wykorzystuje testy w zadaniach dostępnych w aplikacji MS Teams.