Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Kompetencje kluczowe to nie tylko szkolenie, które pokazuje konkretne ćwiczenia i narzędzia w klasa 1-3. To spotkanie, które uczy jak myśleć dzisiaj o edukacji jutra. Pokazuje jak dobierać różne formy aktywności na zajęciach w 1-3 , aby skutecznie wdrażać kompetencje kluczowe.To szkolenie zmusza do myślenia o edukacji szerzej i dalej. Warto zainwestować swój czas, aby już dzisiaj stać się nauczycielem jutra i przygotować uczniów do roli społeczeństwa przyszłości.

 

Szkolenie realizowane w formie tradycyjnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego:   4 x 45 minut

Czas  trwania webinaru: 2 x 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01291, czas trwania: 4x45 min

  • wie, czym są kompetencje kluczowe i z czego wynikają,
  • wie, czym są kompetencje przekrojowe,
  • wie, że uczniowie powinni być przygotowani do zmian środowiskowych i w życiu społeczno-zawodowym,
  • spojrzy na działania, które realizuje w  swojej klasie z szerszej perspektywy,
  • doświadczy twórczej pracy w grupie,
  • wie jak rozwijać  umiejętność współpracy, kreatywność, myślenie krytyczne, elastyczność poznawczą,
  • stosuje nowe ćwiczenia, propozycje aktywności,
  • wie w jaki sposób wykorzystać pomoce dydaktyczne w kreatywny  sposób uwzględniając potrzebę kształcenia różnych kompetencji

 

Poziom 3