Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak myśli kłębiące się na co dzień w głowie można wykorzystać do kreatywnej pracy z uczniami oraz jak zaangażować ich do działania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • zwiększą poziom własnej kreatywności i elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań;
 • poznają  sposoby  nakierowywania  określonego  typu  myślenia  (skojarzenia,  analogie,  metafory) na twórcze tory;
 • nauczą się posługiwać wybranymi technikami twórczego myślenia (w ramach ćwiczeń twórcza praca indywidualnie i grupowo);
 • poszerzą wiedzę na temat mechanizmów twórczego myślenia.

Doświadczenie pokazuje, że kreatywnego podejścia do świata można się skutecznie uczyć i sukcesywnie je rozwijać. Uczestnicy poznają liczne techniki kreatywnego myślenia: mechanizm formułowania skojarzeń, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę jednego słowa; technikę analizy morfologicznej; mechanizmy myślenia przez analogie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; technikę circept (ang. circular concept); metaforyzowanie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; grupowe tworzenie poezji.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Korzyści dla dyrektora

 • Wzmocnienie zdolności nauczycieli do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności zajęć.

Forma szkolenia:  stacjonarne lub online
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut
Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 3 × 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01011, czas trwania: 3x45min

 • zna i rozumie mechanizm formułowania skojarzeń;- wie, jak zachodzi mechanizm skojarzeń;
 • zna mechanizmy twórczego myślenia związane ze skojarzeniami, analogiami i metaforami;
 • stosuje ćwiczenia pobudzające kreatywność myślenia.
 • zna i rozumie mechanizm formułowania skojarzeń;
 • wie, jak zachodzi mechanizm skojarzeń;
 • zyskuje swobodę i elastyczność w formułowaniu skojarzeń;
 • wie, jaki sposób formułowania skojarzeń prowadzi do twórczych efektów.

Poziom 2, kod poziomu: 01012, czas trwania: 3x45min

 • wzmacnia własną elastyczność myślenia oraz inwencję w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań;
 • stosuje wybrane techniki twórczego myślenia.
 • zna i rozumie mechanizm myślenia przez analogię oraz jego znaczenie w myśleniu twórczym;
 • wie, jak zachodzi myślenie przez analogię,
 • zyskuje swobodę i elastyczność w odnajdywaniu analogii pomiędzy różnymi obiektami;
 • wie, w jaki sposób myślenie przez analogię prowadzi do twórczych efektów.

Poziom 3, kod poziomu: 01013, czas trwania: 3x45min

 • zna mechanizmy twórczego myślenia związane ze skojarzeniami, analogiami i metaforami;
 • stosuje ćwiczenia pobudzające kreatywność myślenia;
 • zna i rozumie mechanizm metaforyzowania oraz dostrzega jego znaczenie w rozumieniu złożonych zjawisk;
 • wie, na czym polega mechanizm metaforyzowania;
 • zyskuje swobodę i elastyczność w tworzeniu i wykorzystywaniu metafor;
 • wie, w jaki sposób metaforyzowanie prowadzi do twórczych efektów.