Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory

Zamów szkolenie

Pasjonujące warsztaty dla nauczycieli, które z jednej strony są dobrą zabawą, a z drugiej strony pozwalają poznać i przećwiczyć techniki kreatywnej pracy zespołowej. Takie techniki przydają się podczas pracy z uczniami, mogą też stanowić narzędzie pracy zespołowej dorosłych. Podczas szkolenia na poziomie trzecim uczestnicy będą pracować zespołowo i planować pracę grupy z wykorzystaniem technik kreatywnych − z uśmiechem i dystansem. Dzięki temu nauczą się, jak wzbogacić i usprawnić pracę rady pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych. Poziom pierwszy i drugi to poznawanie technik twórczego myślenia przez doświadczenie. Uczestnicy będą wykorzystywać te techniki podczas ćwiczeń w trakcie szkolenia, dzięki czemu później z łatwością uwzględnią je w planowaniu lekcji. Te warsztaty to nie tylko nauka. To przede wszystkim intelektualna przygoda i dużo zabawy.

Cele:
Rozwój kreatywności i elastyczności myślenia nauczycielskiego oraz wskazanie sposobów wspierania uczniów.
Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • zna mechanizmy twórczego myślenia związane ze skojarzeniami, analogiami i metaforami;
  • stosuje ćwiczenia pobudzające kreatywność myślenia.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • wzmacnia własną elastyczność myślenia oraz inwencję w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań;
  • stosuje wybrane techniki twórczego myślenia.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • traktuje kreatywność jako cechę, którą można ćwiczyć i rozwijać u siebie, uczniów i innych nauczycieli;
  • wprowadza wątki pracy kreatywnej do spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych, korzysta z technik kreatywnych.