Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Dydaktyka
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak myśli kłębiące się na co dzień w głowie można wykorzystać do kreatywnej pracy z uczniami oraz jak zaangażować ich do działania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • zwiększą poziom własnej kreatywności i elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań
 • poznają  sposoby  nakierowywania  określonego  typu  myślenia  (skojarzenia,  analogie,  metafory) na twórcze tory
 • nauczą się posługiwać wybranymi technikami twórczego myślenia (w ramach ćwiczeń twórcza praca indywidualnie i grupowo)
 • poszerzą wiedzę na temat mechanizmów twórczego myślenia.

Doświadczenie pokazuje, że kreatywnego podejścia do świata można się skutecznie uczyć i sukcesywnie je rozwijać. Uczestnicy poznają liczne techniki kreatywnego myślenia: mechanizm formułowania skojarzeń, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę jednego słowa; technikę analizy morfologicznej; mechanizmy myślenia przez analogie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; technikę circept (ang. circular concept); metaforyzowanie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; grupowe tworzenie poezji.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Korzyści dla dyrektora

 • Wzmocnienie zdolności nauczycieli do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności zajęć.

Forma szkolenia:  stacjonarne lub online
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01011, czas trwania: 3x45min

 • zna i rozumie mechanizm formułowania skojarzeń;- wie, jak zachodzi mechanizm skojarzeń;
 • zna mechanizmy twórczego myślenia związane ze skojarzeniami, analogiami i metaforami;
 • stosuje ćwiczenia pobudzające kreatywność myślenia.
 • zna i rozumie mechanizm formułowania skojarzeń;
 • wie, jak zachodzi mechanizm skojarzeń;
 • zyskuje swobodę i elastyczność w formułowaniu skojarzeń;
 • wie, jaki sposób formułowania skojarzeń prowadzi do twórczych efektów.

Poziom 2, kod poziomu: 01012, czas trwania: 3x45min

 • wzmacnia własną elastyczność myślenia oraz inwencję w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań;
 • stosuje wybrane techniki twórczego myślenia.
 • zna i rozumie mechanizm myślenia przez analogię oraz jego znaczenie w myśleniu twórczym;
 • wie, jak zachodzi myślenie przez analogię,
 • zyskuje swobodę i elastyczność w odnajdywaniu analogii pomiędzy różnymi obiektami;
 • wie, w jaki sposób myślenie przez analogię prowadzi do twórczych efektów.

Poziom 3, kod poziomu: 01013, czas trwania: 3x45min

 • zna mechanizmy twórczego myślenia związane ze skojarzeniami, analogiami i metaforami;
 • stosuje ćwiczenia pobudzające kreatywność myślenia;
 • zna i rozumie mechanizm metaforyzowania oraz dostrzega jego znaczenie w rozumieniu złożonych zjawisk;
 • wie, na czym polega mechanizm metaforyzowania;
 • zyskuje swobodę i elastyczność w tworzeniu i wykorzystywaniu metafor;
 • wie, w jaki sposób metaforyzowanie prowadzi do twórczych efektów.