Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
KURS I. Narzędzia do komunikacji zdalnej w szkole

Zamów szkolenie

Udział w kursie wyposaży nauczycieli w umiejętności organizowania efektywnej zdalnej komunikacji z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami. Zaprezentowana wiedza ułatwi sprawną realizację  funkcji edukacyjno-wychowawczych szkoły.

Czas trwania całego kursu:  12 x 45 minut

 

Kurs składa się z 3 części:

 • Nauczanie zdalne w teorii i praktyce – Część 1  -szkolenie startowe –  4 x 45 minut
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej. Część  2 – 4 x 45 minut
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej. Część 3 –  4 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • istotę kształcenia na odległość;
 • możliwości wykorzystania nowych technologii w procesie uczenia się;
 • skuteczne techniki w zdalnej pracy z uczniem;
 • sposoby wykorzystywania technologii w procesie dydaktycznym (na bazie modelu SAMR Rubena Puentadury);
 • istotę konektywizmu i jego wpływu na proces uczenia się;
 • funkcjonalności narzędzi środowiska GSuit: Dysk Google, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Kalendarz Google, Google Jamboard, Hangouts, Meet, Classroom i Clickmeeting

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżniać komunikację synchroniczną od asynchronicznej w kształceniu na odległość;
 • projektować środowiska dydaktyczne do nauczania zdalnego z wykorzystaniem narzędzia synchronicznego i asynchronicznego;
 • skutecznie komunikować się w nauczaniu zdalnym;
 • posługiwać się narzędziami takimi jak: pakiet G Suite (w tym: Dysk, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Kalendarz Google, Hangouts, Meet Google, Jamboard);
 • tworzyć  i realizować projekty  z wykorzystaniem narzędzi GSuit.

Kod szkolenia: 04290