Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
KURS II: Narzędzia i materiały do tworzenia zdalnej lekcji – wolne zasoby i platforma WSiPnet

Zamów szkolenie

Udział w kursie wyposaży  uczestników  w umiejętność pozyskiwania i selekcjonowania materiałów do zdalnej pracy  z uczniami Umożliwi im poznanie zarówno zasobów  WSiPnet  jak i i innych źródeł materiałów na  wolnej licencji. Zasoby wskazane w kursie spełniają wymogi dydaktycznej poprawności i adekwatności do programów nauczania w szkołach wszystkich typów Udział w kursie umożliwi uczestnikom organizację i zarządzanie zdalną  klasą na platformie WSiPnet.

Czas trwania całego kursu:  12 x 45 minut

 

Kurs skalda się z 3 części:

 • Źródła materiałów do pracy zdalnej.  Część 1– szkolenie startowe – 4 x 45 minut
 • Narzędzia do tworzenia klasy zdalnej – platforma WSiPnet. Część 2 – 4 x  45 minut
 • Zasoby i narzędzia na wolnych licencjach.  Część 3 – 4 x 45 minut

 

 

Część 2

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • możliwości korzystania z dostępnych w internecie wolnych zasobów;
 • narzędzia i multimedia dostępne w internecie;
 • wolne zasoby oraz narzędzia do wykorzystywania i udostępniania uczniom;
 • zasady zdalnego nauczania w zakresie ochrony danych osobowych;
 • narzędzia do tworzenia multimedialnych lekcji (Learning App, Padlet, Genially, Thinglink, Kahoot, Quizizz, Canva)
 • możliwości wykorzystania proponowanych narzędzi w procesie dydaktycznym;
 • struktury i funkcjonalności platformy WSiPnet;
 • sposoby wykorzystywania zasobów platformy WSiPnet w pracy zdalnej z uczniem.

Po szkoleniu użytkownik będzie potrafił:

 • wyszukiwać treści objęte licencjami CC;
 • wykorzystywać materiały dydaktyczne dostępne w internecie;
 • planować i osadzać w jednostce lekcyjnej przykładowe narzędzia;
 • zastosować narzędzia do tworzenia multimedialnych lekcji;
 • dokonywać oceny efektów pracy zdalnej ucznia;
 • organizować i zarządzać platformą WSiPnet, tj.:
 1. zakładać klasę na platformie i zapraszać do niej uczniów,
 2. zadawać prace domowe,
 3. przygotować testy, a także sprawdzać rozwiązania  oraz weryfikować wyniki,
 4. monitorować pracę zdalną uczniów,
 5. komunikować się za pośrednictwem platformy WSiPnet.

Kod szkolenia: 04300

 

Część 3.

Kod szkolenia: 04 302

 

Uczestnik po szkoleniu będzie znał:

 • zasady wykorzystywania i udostępniania uczniom  materiałów z wolnych zasobów;
 • zasady zdalnego nauczania i ochrony danych osobowych;
 • narzędzia do tworzenia multimedialnych lekcji (Learning App, Padlet, Genially, Thinglink, Kahoot, Quizizz, Canva)
 • możliwości wykorzystania  narzędzi w procesie dydaktycznym;
 • struktury i funkcjonalności platformy WSiPnet;
 • sposoby wykorzystania zasobów platformy WSiPnet w pracy zdalnej z uczniem

Uczestnik po szkoleniu będzie umiał:

 • organizować i zarządzać platformą WSiPnet: założenia klasy, zaproszenia uczniów, zadania pracy domowej, zadania testu, sprawdzania rozwiązania i wyników uczniów; monitorowania pracy zdalnej uczniów; komunikacji na platformie WSiPnet
 • dokonywać oceny efektów pracy zdalnej ucznia;
 • zastosować w procesie dydaktycznym narzędzia i zasoby do tworzenia multimedialnych lekcji.