Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
KURS III. Dyrektor jako e-menedżer. Zarządzanie wirtualną szkołą

Zamów szkolenie

 • Segment:
  Wszystkie

Kurs jest dedykowany dyrektorom szkół na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Przygotowuje do zarządzania placówką oświatową działającą czasowo w warunkach wyłącznie zdalnego nauczania.  Program został stworzony w oparciu o propozycje gotowych modelowych rozwiązań i przykładów ważnych w pracy dyrektora. Dedykowany jest szczególnie tym, którzy obecnie wykorzystują lub rozważają wykorzystanie środowiska GSuit do nowoczesnego zarządzania szkołą.

Podczas spotkania prezentowana  jest szeroka wiedza w zakresie sprawnej organizacji  zdalnej pracy rady pedagogicznej. Udział w szkoleniu umożliwia uczestnikom praktyczne wdrożenie wytycznych ministerstwa dotyczących  zdalnej pracy szkół. Dyrektorzy dowiadują się, jak:

 • jak realizować wirtualne posiedzenia rad pedagogicznych,
 • planować zebrania online,
 • przygotować i prezentować sprawozdania zespołów przedmiotowych,
 • opracować sprawozdanie końcoworoczne dla nauczycieli,
 • opracować wirtualną ankietę dla pracowników, uczniów, czy rodziców,
 • udostępniać wirtualną tablica dyrektora pracownikom szkoły,
 • tworzyć ogłoszenia, przypomnienia, zawiadomienia.

ORKE w ramach kursu zapewnia dedykowane konta GSuit. Dzięki temu uczestnicy  pod okiem eksperta ćwiczą umiejętności pracy z narzędziami TiK . Dodatkowym wsparciem  i pomocą są  krótkie filmy instruktażowe na temat środowiska i narzędzi Google. Dużą wartością kursu jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami i wspólne poszukiwanie optymalnego wykorzystania dostępnych funkcjonalności GSuit.

Kurs trwa 11 godzin x 45 minut.

Jest realizowany w 3 częściach:

 • Organizacja szkoły w warunkach pracy zdalnej zgodnie z rozporządzeniami MEN z 20 marca 2020 r.  Część 1 – szkolenie startowe – 3 x 45 minut ( Szkolenie startowe – można je zakupić jako samodzielny moduł w cenie 190 zł.  Więcej o jego programie  TU)
 • Optymalizacja zasobów w nauczaniu zdalnym. Część 2 – 4 x 45 minut
 • Kultura pracy w środowisku edukacyjnym – przepisy prawa, bezpieczeństwo i relacje:. Część 3 –  4 x 45 minut

Osoby zainteresowane prosimy o wybranie w kalendarzu jednego z powyższych terminów podczas zamawiania szkolenia online. Zakwalifikowani do danego kursu dostaną powiadomienie o przydzieleniu do konkretnej grupy. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu otrzymają link umożliwiający włączenie się do zajęć.

Cena  za udział 1 osoby w pełnym  11 -godzinnym kursie -390 zł

 

 

 

 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

 • regulacje prawne związane z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych;
 • wytyczne do praktycznego wdrożenia w szkołach według Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020;
 • zasady zarządzania uwzględniające „optymalizację wiedzy”, „konektywizm”;
 • możliwości wyboru różnych narzędzi TIK do pracy zdalnej w zależności od potrzeb i zasobów, szczegółowe omówienie środowiska GSuit;
 • zasady planowania pracy i tworzenia materiałów na wybranych platformach do pracy zarządczej i edukacyjnej;
 • zasady wykorzystania środowiska GSuit do realizacji zadań dyrektora, w tym odnoszące się do bezpieczeństwa w sieci, czy dobrych praktyk efektywnej komunikacji i współpracy w gronie pedagogicznym, z uczniami i ich rodzicami.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • klasyfikować priorytety wg narzędzia MoSCoW;
 • realizować prawidłowo wszystkie  obowiązki dyrektora szkoły podczas organizacji pracy zdalnej wynikające z Rozporządzenia MEN z 20 marca br.
 • planować i organizować pracę zdalną szkoły;
 • wykorzystywać w swojej pracy platformy i narzędzia odpowiednie do jego potrzeb i zasobów;
 • wskazywać możliwych zastosowań platformy G-Siute i innych narzędzi w pracy zdalnej uczniów;
 • wykorzystywać środowisko GSUIT w realizacji zadań dyrektora szkoły;
 • wdrażać reguły zapewniające uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo pracy w sieci;
 • opracowywać system wewnętrznej komunikacji szkolnej, zorientowanej na efektywną współpracę w gronie pedagogicznym, a także z uczniami i ich rodzicami.

Kod szkolenia: 04310

 

Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę w zakresie:

 • zarządzania, w tym zasad dotyczących „optymalizacji wiedzy”, „konektywizmu”;
 • możliwości wyboru różnych narzędzi TIK do pracy zdalnej w zależności od potrzeb i zasobów, szczególnie dotyczy to środowiska GSUIT;

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • korzystać ze środowiska GSUIT w realizacji zadań dyrektora szkoły;
 • planować zdalną pracę szkoły;
 • tworzyć materiały na wybranych platformach do pracy zarządczej i edukacyjnej;
 • wdrażać reguły zapewniające uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo pracy w sieci;
 • opracować system wewnętrznej komunikacji szkolnej, zorientowanej na efektywną współpracę w gronie pedagogicznym, a także z uczniami i ich rodzicami.

Kod szkolenia: 04312