Stacjonarne
webinar
e-wykład
Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak sprawić, by Twoi uczniowie sięgali po lektury równie często, jak sprawdzają Snapchat czy Instagram?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Poznają nowoczesne środki wywierania wpływu na młodych ludzi.
 • Dowiedzą się, jak w atrakcyjny sposób przedstawić treści, które są wymagane przez podstawę programową.
 • Poznają nietypowe sposoby zachęcania do czytania, nauczą się nowych metod motywujących młodzież do sięgania po lektury.
 • Zdobędą kompetencje w zakresie wykorzystania wybranych idei marketingowych w celu wywoływania pożądanych zachowań uczniów.

Zajęcia mają atrakcyjną formę odwołującą się do osiągnięć marketingu i promocji. Pokazanie ich w kontekście edukacji gwarantuje zaangażowanie nauczycieli i rodzi nadzieję na skuteczną promocję lektur, czytania i całego procesu uczenia się.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie:

 • doświadczać oddziaływania poszczególnych idei marketingowych i przekładać je na konkretne lektury z podstaw y programowej;
 • świadomie wybierać idee ułatwiające zachęcanie uczniów do czy tania;
 • wskazywać najskuteczniejsze idee marketingowe przydatne w pracy z uczniami;
 • przygotowywać grę miejską na podstawie wybranej lektury.

Po szkoleniu nauczyciel wykorzysta poznaną wiedzę do skuteczniejszego zachęcania uczniów do czytania.

Korzyści dla dyrektora

 • Czytanie czegoś więcej niż wpisy na portalach społecznościowych to jedna z najbardziej deficytowych aktywności dzieci i młodzieży. Instytucje edukacyjne są jednak zobowiązane – prawem i przekonaniami dorosłych – do promowania czytelnictwa. Szkolenie pokazuje nowoczesne i atrakcyjne dla młodych ludzi formy promowania czytania stosowane w wielu aktywnych szkołach. Stwarza szansę na skuteczniejsze, a na pewno nowocześniejsze sposoby działania nauczycieli w celu upowszechniania czytania.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Wykład, kod poziomu: 0217W, czas trwania: 3x45min

 • opisuje wybrane techniki marketingowe mające na celu przekonanie klienta do zakupu konkretnego towaru;
 • świadomie wybiera techniki ułatwiające zachęcenie uczniów do czytania.

Poziom 1, kod poziomu: 02171, czas trwania: 4x45min

 • opisuje wybrane techniki marketingowe mające na celu przekonanie klienta do zakupu konkretnego towaru;
 • świadomie wybiera techniki ułatwiające zachęcenie uczniów do czytania.

Poziom 2, kod poziomu: 02172, czas trwania: 4x45min

 • opisuje wybrane techniki marketingowe mające na celu przekonanie klienta do zakupu konkretnego towaru;
 • świadomie wybiera techniki ułatwiające zachęcenie uczniów do czytania.