Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Matematyka to nie kosmos! Czyli o tym jak ucząc programowania, doskonalić kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zestawu Scottie Go!

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przez udział w szkoleniu wykształcą dodatkowe umiejętności, które pozwolą im na urozmaicenie lekcji oraz zajęć nowymi zaproponowanymi zabawami edukacyjnymi. Dzieci w działaniu uczą się szybciej i skuteczniej. Taki tryb nauki pozwala na ciekawsze utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania podstaw kodowania i programowania do nauki matematyki.

Wszystkie zaplanowane zabawy i gry zakładają aktywny udział uczestników według zasady: gdy się samemu doświadcza, lepiej się zapamiętuje i szybciej rozumie.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia pracują aktywnie nad zagadnieniami związanymi z wprowadzaniem kodowania do nauki matematyki na poziomie myślenia logicznego i komputacyjnego.

Zwróć uwagę na…

Program zakłada wykorzystanie w edukacji matematycznej gry edukacyjnej Kosmiczne kodowanie Scottie Go! na poziomie edukacji wczesnoszkolnej jako łagodne przejście z działań offline do działań hybrydowych, czyli połączenia pracy w trybach offline i online w grze Scottie Go!

Precyzja, dokładność, logiczne myślenie to coś, co niezwykle przydaje się na co dzień, natomiast współpraca i budowanie wspólnych strategii to wartości warte wzmocnienia, zwłaszcza na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Nauczyciele poznają innowacyjne pomysły na rozwijanie aktywności matematycznej związanej z programowaniem przy wykorzystaniu zestawu Kosmiczne kodowanie Scottie Go!. Zaaranżują sytuacje edukacyjne służące osiągnięciu celów związanych z nauką programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla dyrektora

Szkoła, w której nauka programowania wzmacnia kompetencje matematyczne.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04231, czas trwania: 4x45min

  • doskonali kompetencje matematyczne ucząc programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej;
  • wykorzystuje zestaw Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym;
  • konstruuje samodzielnie zabawy doskonalące myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, algorytmiczne;
  • rozwija na zajęciach współpracę budując z uczniami wspólne strategie.