Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Matematyka to nie kosmos! Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem planszy Kosmiczne kodowanie i gry Scottie Go! (szkolenie online)

Zamów szkolenie

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy dydaktycznej oraz metodycznej nauczycieli w zakresie nauki programowania;
 • przygotowanie uczestników do zorganizowania nowoczesnego środowiska pracy bazującego na wiedzy o myśleniu komputacyjnym i logicznym w kontekście rozwijania kompetencji matematycznych;
 • nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania własnych rozwiązań na wykorzystanie programowania do rozwijania kompetencji matematycznych.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie odbywa się w środowisku internetowym – dostęp do kursu jest rozłożony w czasie, co zapewnia możliwość indywidualnej realizacji poszczególnych zagadnień. Zamieszczone na platformie materiały: filmy, ćwiczenia interaktywne, materiały teoretyczne, wskazówki dydaktyczne oraz wiele pomysłów na pracę z uczniami pozwolą na natychmiastowe wdrożenie elementów programowania do codziennej nauki. Pokazujemy, jak rozwijać kompetencje matematyczne w dobie edukacji zdalnej.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • tworzenie nowoczesnego środowiska pracy i zastosowanie wiedzy nabytej podczas szkolenia online w pracy dydaktycznej;
 • bazowanie na gotowym narzędziu pakiecie Kosmiczne Kodowanie do nauki oraz poszerzaniu kompetencji matematycznych uczniów;
 • odnajdywanie podczas procesu dydaktycznego/ wychowawczego sytuacji oraz możliwości rozwijania kompetencji matematycznych uczniów

Korzyści dla dyrektora placówki

 • realizacja Podstawy Programowej w środowisku nauczania na odległość
 • wdrażanie modelu pracy z uczniem w kontekście zdalnego nauczania
 • wdrażanie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szkolenie jest realizowane w formie on-line

Czas trwania: 8 x 45 minut

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny wybrać w kalendarzu jeden z powyższych terminów podczas zamawiania szkolenia online.

Zakwalifikowani uczestnicy dostaną powiadomienie o przydzieleniu do konkretnej grupy. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu otrzymają link umożliwiający włączenie się do zajęć.

Zapraszamy!

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0424E, czas trwania: 8x45min

 • potrafi zorganizować interaktywną przestrzeń nauczania oraz wykorzystywać w różnych sytuacjach dydaktycznych elementy programowania do rozwijania myślenia matematycznego,
 • wykorzystuje pakiet Kosmiczne Kodowanie do poszerzania kompetencji matematycznych uczniów.

Uczestnik po szkoleniu potrafi:

 • tworzyć nowoczesne środowisko pracy i stosować wiedzę  w pracy dydaktycznej w zakresie podstawy programowej oraz podstawowych pojęć związanych z programowaniem;
 • zorganizować i wdrażać nowoczesne środowisko pracy dydaktycznej;
 • wykorzystać pakiet Kosmiczne kodowanie do nauki oraz poszerzania kompetencji matematycznych uczniów;
 • odnaleźć podczas procesu dydaktycznego i wychowawczego sytuacji oraz możliwości rozwijania kompetencji matematycznych uczniów;
 • wdrażać różne formy i metody służące do rozwijania myślenia komputacyjnego w proces dydaktycznym;
 • stosować model pracy z uczniem z wykorzystaniem zabaw „podłogowych” oraz wdrażania technologii do nauczania i rozwijania kompetencji matematycznych uczniów.