Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Metodyka humanistyczna z wykorzystaniem WSiPnetu

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Dydaktyka zdalna
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak zaplanować i przeprowadzić lekcję zdalną w oparciu o zasoby platformy WSiPnet?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • materiały dotyczące efektywnych technik i metod planowania i przeprowadzania lekcji zdalnej z bloku przedmiotów humanistycznych
  • materiały które dostarczą lub uzupełnią ich wiedzę o sprawdzone modele pracy z uczniami w środowisku nauki zdalnej
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia:  stacjonarne lub online

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi

Program szkolenia