Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
nagrany webinar
Mobbing i dyskryminacja w szkole / placówce oświatowej – rozpoznanie i przeciwdziałanie

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak rozpoznać zjawisko mobbingu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz zagrożenia płynące z lekceważenia takich zjawisk zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Zrozumiesz czym to jest mobbing i dyskryminacja.
  • Nabędziesz umiejętności rozpoznawania zachowań i działań mających znamiona mobbingu lub dyskryminacji.
  • Uświadomisz sobie skutki mobbingu i dyskryminacji.
  • Zapoznasz się z katalogiem działań zapobiegających zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.
  • Poznasz obszary odpowiedzialności pracodawcy za tolerowanie mobbingu i dyskryminacji oraz pracownika wynikające z nieuzasadnionych oskarżeń.

Ramowy program szkolenia

1. Definicja mobbingu, regulacje prawne.
2. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu w miejscu pracy, czym jest, a czym nie jest mobbing.
3. Model przebiegu mobbingu.
4. Jakie działania może podjąć pracownik w sytuacji wystąpienia mobbingu.
5. Konflikt, dyskryminacja, molestowanie a mobbing.
6. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
7. Obowiązki pracodawcy i placówki oświatowej w zakresie zwalczania zjawisk mobbingowych.

Metodyka szkolenia:

Prezentacja, wykład.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny  – do 150 osób
3 × 45 min wykład online  –  do 100 osób
× 45 min warsztat stacjonarny  –  do 25 osób
2 × 45 min webinar na żywo  –  do 30 osób
2 × 45 min webinar nagrany –  do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Prezentacja multimedialna.
2. Ankieta „Czy jestem mobbingowany?”.
3. E-narzędziownik.