Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna

Zamów szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.
Podczas części teoretycznej uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia komputacyjnego (algorytmicznego) oraz dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.
Podczas szkolenia na pierwszym poziomie nauczycie będą mogli zastanowić się nad rolą kształtowania umiejętności cyfrowych ucznia, poznają narzędzia do pracy z klasą (propozycje zabaw i ćwiczeń) oraz priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 1–3 pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania na dalszych etapach edukacyjnych.
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki programowania w klasach 1–3, będą mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji, gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych online, będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia z dziećmi. Nauczą się dobierać odpowiednie oprogramowanie i platformy do potrzeb uczniów, tematyki lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. Celem warsztatu jest wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy zajęć.

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04121, czas trwania: 4x45min

CELE / ZAKRES TEMATYCZNY

 • Wspólne zdefiniowanie pojęcia programowania i określenie jego znaczenia we współczesnym świecie.
 • Analiza zasadności wprowadzenia podstaw programowania do programu edukacji wczesnoszkolnej.
 • Zwiększenie świadomości zmian cywilizacyjnych (technologicznych) oraz ich wpływu na zakres edukacji i warsztat nauczycielski.
 • Ustalenie postaw uczestników w stosunku do wprowadzanych zmian w podstawie programowej.
 • Identyfikowanie kluczowych obszarów rozwoju kompetencji ucznia w okresie cyfryzacji
 • Poszerzenie wiedzy na temat obecnych trendów technologicznych i społecznych związanych z rozwojem nowych technologii.
 • Przedstawienie programowania jako kompetencji przyszłości – tzw. trzeciego języka.
 • Omówienie wpływu nauki programowania w szkołach na konkurencyjność gospodarki oraz indywidualne ścieżki zawodowe uczniów.
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w podstawie programowej, przedstawienie ich znaczenia w kontekście edu-kacji wczesnoszkolnej oraz zaprezentowanie założeń metodycznych.
 • Przedstawienie uczestnikom propozycji ćwiczeń z zakresu myślenia komputacyjnego do wdrożenia na lekcjach w klasach 1–3.
 • Wskazanie priorytetów w realizacji nowej podstawy programowej z zakresu programowania.
 • Wdrożenie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z nauką programowania i myśleniem komputacyjnym wraz z przykładami.
 • Stworzenie przez uczestników własnych scenariuszy lekcji na podstawie przedstawionych na szkoleniu przykładów i ćwiczeń.
 • Identyfikacja trudności wdrożeniowych nowej podstawy programowej.

REALIZACJA / METODY
prezentacja (wykład), praca w grupach, praca z arkuszami ćwiczeń, dyskusja, burza mózgów

Poziom 2, kod poziomu: 04122, czas trwania: 4x45min

CELE / ZAKRES TEMATYCZNY

 • Omówienie etapów nauki programowania na kolejnych poziomach edukacji ucznia.
 • Klasyfikacja cyfrowych narzędzi do nauki programowania.
 • Bezpłatne zasoby online do wykorzystania na lekcji – Godzina Kodowania.
 • Bezpłatne zasoby online do wykorzystania na lekcji – Scratch.
 • Bezpłatne zasoby offline – Kodu.
 • Omówienie i projektowanie przykładowych projektów edukacyjnych: szkolny konkurs kodowania, organizacja Godziny Kodowania / obchodów tygodnia kodowania w szkole.
 • Przedstawienie przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych z zakresu programowania jako części programu edukacji wczesnoszkolnej – matematyka, języki, myślenie naukowe, wyszukiwanie informacji, praca zespołowa.
 • Przedstawienie zasobów dla nauczycieli – scenariusze i materiały do wykorzystania.
 • Rozwój kompetencji nauczyciela – jak samodzielnie uczyć się podstaw programowania.

REALIZACJA / METODY
praca z komputerem, tabletem, robotem, wykład, praca w grupach, dyskusja