Stacjonarne
webinar
e-wykład
Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:
Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Nauka przez zabawę z tablicą interaktywną rozwija percepcję wzrokowo-słuchową, co pozwala dzieciom samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową informacją zwrotną, umożliwia powtórzenie czynności, daje poczucie sukcesu po wykonaniu zadania. Rozwijana jest również percepcja wzrokowo-ruchowa, np. trening manualny – przez rysowanie kształtów,  wypełnianie  kolorami,  wzorami,  kształtowanie  napięcia  mięśniowego  dzięki  odpowiedniemu  naciskowi na powierzchnię cybertablicy. Interaktywność angażuje dziecko, stymuluje jego zmysły – wzrok, dotyk i słuch. Rozwija umiejętność wykony wania złożonych poleceń, które akty wizują myślenie abstrakcyjne. Multitablica uatrakcyjnia zajęcia, dyscyplinuje grupę, a także zachęca do rozmów – rozwija mowę.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom metod i sposobów na to, jak efektywnie korzystać z tablicy interaktywnej w różnych obszarach pracy przedszkola.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą pracować przy tablicy interaktywnej nauczą się wykorzystywać jej oprogramowanie – gotowe zasoby cybertablicy lub internetowe zasoby edukacyjne.

Zwróć uwagę na…

Tablica interaktywna czy monitor interaktywny? Podczas szkolenia będą także prezentowane możliwości pracy z tym drugim urządzeniem – porównanie, zalety i potencjał, jaki dają, wzbogacając pracę przedszkola.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  • Kadra pedagogiczna w pełni wykorzystuje funkcjonalność zainstalowanych tablic interaktywnych oraz samodzielnie tworzy zasoby edukacyjne i używa ich podczas różnych sytuacji edukacyjnych.

Korzyści dla dyrektora

  • Wzbogacenie oferty przedszkola.
  • Postrzeganie placówki przez rodziców jako nowoczesnego miejsca rozwoju dziecka, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne wspierają naukę i są traktowane jako naturalny sprzymierzeniec kształcenia dziecka, przy wprowadzaniu zasad bezpiecznego korzystania z ICT.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:  stacjonarna, webinar, wykład lub e-wykład
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04021, czas trwania: 3x45min

  • posługuje się urządzeniami typu laptop, tablet, tablica multimedialna;
  • wykorzystuje urządzenie typu laptop, tablet, tablica multimedialna w adekwatnej sytuacji dydaktycznej;
  • potrafi omówić główne zasady bezpiecznej pracy z uczniem w sieci;
  • stosuje w praktyce zasady bezpiecznego wykorzystania urządzeń typu laptop, tablet, tablica multimedialna w pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu sieciowego;
  • posługuje się oprogramowaniem do obsługi danego rodzaju tablicy interaktywnej/ monitora interaktywnego,
  • potrafi twórczo i zgodnie z potrzebami dydaktycznymi wykorzystywać tablicę interaktywną w pracy z uczniami,
  • planuje zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / monitora interaktywnego z zachowaniem zasady efektywności pracy.