Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.

Zamów szkolenie

Wykład wyposaża nauczycieli w kompleksową wiedzę o procesie oceny pracy (podstawach prawnych, dokumentacji i sposobach przygotowania się do oceny się oraz kryteriach oceny).

Uczestnik po wykładzie:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0506W, czas trwania: 3x45min

  • zna podstawy prawne procesu oceny,
  • zna zadnia własne i dyrektora placówki w procesie oceny,
  • zna kryteria oceny,
  • wie jak zapoznać się z przyjętymi w placówce wskaźnikami oceny.