Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

na czym polega motywująca rola oceny?
jakie są najważniejsze elementy wzmacniające motywację wewnętrzną do uczenia się?
jaki jest związek oceniania motywującego z procesem uczenia się?
w jaki sposób formułować cele, kryteria w języku zrozumiałym dla ucznia?
jaką wartość ma refleksja i informacja zwrotna w motywującej roli oceniania?
w jaki sposób angażować uczniów w ocenianie, aby wzbudzić ich motywację?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Wskazówki, w jaki sposób stosować taksonomię Blooma do tworzenia celów i kryteriów sukcesu.
  • Wiedzę na temat stosowania różnych technik oceniania podczas tradycyjnej pracy w szkole, zdalnego nauczania oraz hybrydowego.
  • Zestaw wskazówek, jak angażować uczniów w ocenianie, aby wzbudzić ich motywację.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 03061, czas trwania: 4x45min

Poszerzy wiedzę na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów do różnych form pracy.
Pozna techniki oceniania podczas różnych form pracy.

wykład stacjonarny, kod poziomu: 0306W, czas trwania: 3x45min

Poszerzy wiedzę na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów do różnych form pracy.
Pozna techniki oceniania podczas różnych form pracy.