Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
MEN
Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak odejść od „kultu stopnia”- czyli co może i powinien zrobić nauczyciel dla wzbudzenia i podtrzymania zaangażowania ucznia w naukę?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Zdobędą jako nauczyciele-specjaliści lub poszerzą wiedzę na temat wymogów prawa w oświacie
  • Nauczą się praktycznie stosować normy prawne związane z ich pracą w szkole
  • Zyskają pewność w planowaniu i wykonywaniu codziennej pracy oraz w rozwoju swoich kompetencji zawodowych
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy

Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Szkolenie dostępne do realizacji od 1.10.2020r.

Zamawiając szkolenie poprzez formularz internetowy, prosimy o wybieranie dat realizacji po 1.10.2020r.

 

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 03061, czas trwania: 4x45min

Wykład