Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

na czym polega motywująca rola oceny?
jakie są najważniejsze elementy wzmacniające motywację wewnętrzną do uczenia się?
jaki jest związek oceniania motywującego z procesem uczenia się?
w jaki sposób formułować cele, kryteria w języku zrozumiałym dla ucznia?
jaką wartość ma refleksja i informacja zwrotna w motywującej roli oceniania?
w jaki sposób angażować uczniów w ocenianie, aby wzbudzić ich motywację?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Wskazówki, w jaki sposób stosować taksonomię Blooma do tworzenia celów i kryteriów sukcesu.
  • Wiedzę na temat stosowania różnych technik oceniania podczas tradycyjnej pracy w szkole, zdalnego nauczania oraz hybrydowego.
  • Zestaw wskazówek, jak angażować uczniów w ocenianie, aby wzbudzić ich motywację.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  stacjonarna lub online

Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Program szkolenia