Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, niezbędnej w praktyce szkolnej lub przedszkolnej.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która ułatwi przystosowanie procesów przetwarzania  danych  osobowych  w szkole lub  przedszkolu  do  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treści szkolenia uwzględniają również najnowsze zmiany, które weszły w życie 4 maja 2019 r.

Dowiedz się jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnik  weźmie  aktywny  udział  w  szkoleniu,  będzie  zadawał  pytania  aktywizujące  oraz  wykony wał  ćwiczenia w przeważającej mierze nastawione na wspólne wypracowywanie rozwiązań w ramach twórczej dyskusji. Podzieli się wiedzą i doświadczeniami w ramach ćwiczeń grupowych. Zajęcia zostaną częściowo opar te na przykładach wskazanych przez uczestników.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie jest niezwykle szczegółowe, wskazuje konkretne zadania pracowników i dokumenty, potrzebne do zabezpieczenia danych.

Wiedza o ochronie danych obejmująca:

 • akty prawne w ochronie danych osobowych;
 • nowe podejście do ochrony danych; dane osobowe i ich przetwarzanie;
 • obowiązek administratora danych (ADO);
 • prawa osób, których dane są przetwarzane;
 • odpowiedzialność ADO – sankcje karne;
 • ABI-DPO;
 • stosowanie RODO w jednostkach oświatowych:
 1. udzielnie informacji o uczniu,
 2. publikacja zdjęć,
 3. dziennik a dane w nim zawarte,
 4. zasady bezpieczeństwa informacji,
 5. złe nawyki.

Zakres tematyczny:

 • dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.;
 • zorganizowanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w szkole lub przedszkolu;
 • rejestr czynności przetwarzania;
 • ryzyka dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich analiza i rejestr;
 • zabezpieczanie danych – środki bezpieczeństwa.

Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Uczestnicy wspólnie opracują dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Pomoc w stosowaniu procedur i wykorzystywaniu dokumentów RODO.
 • Unikanie ryzyk związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Korzyści dla dyrektora:

 • Wsparcie ze strony nauczycieli w procesie przygotowywania dokumentacji związanej z danymi osobowymi i dbanie o prawidłowe zabezpieczanie danych.
 • Forma i czas szkolenia:

  3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
  3 × 45 min wykład online / do 100 osób
  3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
  2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 10061, czas trwania: 3x45min.

 • zna przepisy prawne regulujące przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych,
 • zna uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawnych regulujących przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych,
 • zna organy ochrony i ich uprawnienia oraz skutki naruszeń prawa,
 • potrafi skatalogować rodzaje danych osobowych i poziom oraz sposób ich ochrony,
 • definiuje problemy dotyczące ochrony danych osobowych w swojej placówce.