nagrany webinar
Od diagnozy do wnioskowania. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Zamów szkolenie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 jak sprawnie wykorzystywać programy i aplikacje sprzyjające zaangażowaniu uczestników w Twoje zajęcia?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie analizy, interpretacji i wykorzystania wyników edukacyjnych uczniów.
  • Opracujesz rekomendacje do korekty szkolnego systemu kształcenia.
  • Stworzysz plan i harmonogram działań naprawczych i doskonalących.

Ramowy program szkolenia

  1. Korzyści szkolnej analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  2. Cele analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  3. Założenia i procedura analizy, interpretacji i wykorzystania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  4. Narzędzia do analizy, interpretacji i wykorzystania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  5. Wnioskowanie o skuteczności kształcenia oraz formułowanie wniosków do korekty szkolnego systemu kształcenia.
  6. Plan i harmonogram działań naprawczych / doskonalących.

Metodyka szkolenia:

prezentacja multimedialna.

Forma i czas trwania szkolenia: 

2 × 45 min webinar nagrany/ do 30 osób

Materiały dla uczestników:

1. Prezentacja multimedialna.
2. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:
– założenia i procedura szkolnej analizy, interpretacji i wykorzystania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
– narzędzia do analizy, interpretacji i wykorzystania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
– kontekstowe uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
– rodzaje i przykłady wniosków,
– plan i harmonogram działań naprawczych i doskonalących – wzór,
– bibliografia, netografia, źródła.