Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
Optymalizacja finansowa i pedagogiczna organizacji pracy szkoły SP

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Zarządzanie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak wykorzystać potencjał optymalizacji organizacji pracy szkoły w zgodzie z prawem i potrzebami uczniów i rodziców?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Przykładowe arkusze organizacji zawierające zoptymalizowane rozwiązania.
  • Instrukcje dotyczące konstruowania zapisów we własnych arkuszach organizacyjnych.
  • Porady prawne dotyczące nietypowych rozwiązań.
  • Instrukcje postępowania w trudnych rozmowach z JST oraz KO.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  e-learning (min. ilość uczestników 6 osób, cena za osobę 350zł)
Czas trwania:  webinar 2 x 45 minut + e-learning 2 x 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 13211, czas trwania: 4 x 45 minut

  • analizuje istniejące regulacje prawne i dobre praktyki związane z organizacją pracy szkoły;
  • trafnie i optymalnie planuje wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań szkoły.