Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
MEN
Organizacja pracy zdalnej: planowanie, frekwencja, ocenianie

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Nowa dydaktyka zdalna
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak połączyć wymogi formalne związane z nauczaniem, z angażującą lekcją?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • wiedzę, jak szybko sprawdzić zadanie ucznia, ocenić je i przesłać informację zwrotną
  • wskazówki, w jaki sposób planować zdalną pracę
  • nauczą się ocenić prace uczniów i przesłać informację zwrotną
  • poznają sposoby na błyskawiczny monitoring postępów klasy
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar (z tutorem)

Czas  trwania e-learningu: 2 x 45 minut

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi