e-learning
ORKE Pakiet Elastyczny – Standard dla Szkoły Ponadpodstawowej (5 szkoleń z 36)

Zamów szkolenie

Wybrano 0/5

Wybierz szkolenia do ORKE Pakiet Elastyczny – Standard dla Szkoły Ponadpodstawowej (5 szkoleń z 36)

Zaznacz 5 z 36 szkoleń

Temat szkolenia
Forma szkolenia
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej - SPP
Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory
webinar na żywo
Uczyć w dialogu – organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu
webinar na żywo
„Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją” – kształtowanie umiejętności uczenia się
webinar na żywo
Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych
webinar na żywo
Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej
webinar na żywo
Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela
webinar na żywo
Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie?
webinar na żywo
Elektroniczne zasoby edukacyjne
webinar na żywo
Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz graficzne prezentacje treści)
webinar na żywo
Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa.
webinar na żywo
Informatyka dla każdego nauczyciela
webinar na żywo
Źródła zasobów i narzędzi do przygotowania lekcji zdalnej SPP
webinar na żywo
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności
webinar na żywo
Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego
webinar na żywo
Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia
webinar na żywo
Wiedza z chmury – uczeń jako twórca własnych zasobów wiedzy
webinar na żywo
Spojrzę i pamiętam – akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce
webinar na żywo
Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela
webinar na żywo
Wykorzystanie metody mindfulness w pracy z uczniami z ukierunkowaniem na koncentrację i motywację
webinar na żywo
Szkoła kompetencji. Uczyć się, by radzić sobie z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości
webinar na żywo
Scrum w edukacji – zwinne zarządzanie projektami edukacyjnymi
webinar na żywo
RELACJE I DOBROSTAN - SPP
Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej
webinar na żywo
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA I OCENIANIE - SPP
Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej
webinar na żywo
Mierz wysoko – wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły
PRZYWÓDZTWO, LIDEROWANIE, ROZWÓJ SZKOŁY- SPP
Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? – prowadzenie efektywnych zebrań
webinar na żywo
Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany
webinar na żywo
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - SPP
Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić
webinar na żywo
Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów
webinar na żywo
Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej
webinar na żywo
PRAWO I AKTUALIA OŚWIATOWE - SPP
Prawna odpowiedzialność nauczyciela
webinar na żywo
Sygnalista w szkole/ placówce oświatowej. Wdrożenie przepisów wynikających z dyrektywy UE oraz ustawy o ochronie sygnalistów.
webinar na żywo
BEZPIECZNA SZKOŁA - SPP
Ryzykowne zachowania wśród młodzieży, w tym odpowiedzialność prawna nauczyciela oraz ucznia
webinar na żywo
Przemoc w sieci – przeciwdziałanie cyberprzemocy i budowanie odporności psychicznej ucznia
webinar na żywo
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI - SPP
Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd
webinar na żywo
EMPLOYER BRANDING w edukacji, czyli jak skutecznie budować markę szkoły i nauczyciela
webinar na żywo
Wyrównaj szanse – poprawa wyników nauczania – uczenia się
Procedura i przebieg egzaminu maturalnego 2023
webinar na żywo

Pakiet 5 szkoleń z dowolnie wybranej tematyki: kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej; diagnostyka edukacyjna i ocenianie; edukacja włączająca; wychowanie do wartości; relacje i dobrostan; bezpieczna szkoła; przywództwo, liderowanie, rozwój szkoły; prawo i aktualia oświaty.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak połączyć zdalną formę doskonalenia zawodowego, oszczędne zarządzanie budżetem oraz otrzymać gotową, kompleksową strategię szkoleniową?
Wybierz ORKE pakiet open STANDARD dla ceniących elastyczność !

Cenimy sobie elastyczność, dlatego:

  • otrzymujesz aż  5 szkoleń spośród 36 udostępnionych w ramach oferty ORKE, zobacz listę TUTAJ,
  • w nagranych webinarach tworzących kurs e-learningowy, mogą uczestniczyć wszyscy nauczyciele z Twojej placówki;
  • nie tracisz czasu na ustalanie terminów szkoleń;
  • każdy nauczyciel któremu przekażesz dostępy do platformy edukacyjnej szkoli się wg własnego kalendarza;
  • na zakończenie otrzymasz raport podsumowujący efekty edukacyjne Twojego zespołu.

Forma szkolenia:  e-learning składający się z zestawu nagranych webinarów
Czas trwania:  1 webinar 2 x 45 minut
Liczba uczestników: wszyscy nauczyciele z Twojej placówki

Aby zamówić Pakiet Elastyczny – Standard dla SPP:
➡ dodaj go do koszyka
➡ wybierz datę startu kursu
➡ wybierz 5 szkoleń z dostępnej listy, klikając w pole wyboru
➡zaakceptuj OWS, a następnie wypełnij dane płatnika.

Pakiet Elastyczny ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.