Otwórz się na mnie – uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym

Zamów szkolenie

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętności i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dziećmi z zespołem Aspergera.
Na poziomie pierwszym uczestnicy nauczą się rozróżniać  zespół Aspergera od autyzmu, poznają proces diagnostyczny osób z zespołem Aspergera – do kogo się zwrócić w razie potrzeby, gdzie zasięgnąć praktycznych wskazówek.
W trakcie poziomu drugiego uczestnicy zapoznają się z trudnościami komunikacyjnymi z dzieckiem cierpiącym na zespół Aspergera, z jego codziennymi problemami w kontaktach z rówieśnikami i w środowisku. Dowiedzą się, jak zaplanować  ćwiczenia wspierające komunikowanie się dziecka z nauczycielem w związku z zaobserwowanymi trudnościami, aby wypracować mechanizmy codziennej współpracy.
Podczas poziomu trzeciego uczestnicy poznają różnice sensoryczne u dzieci z zespołem Aspergera, uzyskają wskazówki praktyczne dotyczące planowania ćwiczeń / zajęć z uczniem cierpiącym na zespół Aspergera z zakresu integracji sensorycznej – z przyborami i bez przyborów. Poznają także sposoby przekazania problematyki zespołu Aspergera współpracującej kadrze przedszkolnej / szkolnej.

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • prowadzi obserwacje uczniów;
  • zna kryteria diagnostyczne dla zespołu Aspergera;
  • rozpoznaje zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera;
  • tworzy listę pożądanych postaw w relacji z uczniem z objawami zespołu Aspergera.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • planuje ćwiczenia/zajęcia edukacyjne wspierające rozwój komunikacji słownej i pozawerbalnej ucznia z zespołem Aspergera;
  • prezentuje możliwości wsparcia rozwoju poznawczego ucznia przez wzmocnienie jego szczególnych uzdolnień.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • zna wybrane ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej i planuje ich wykorzystanie podczas indywidualnej pracy z uczniem z zespołem Aspergera;
  • tworzy środowisko rozumiejące i wspierające ucznia z zespołem Aspergera;
  • współpracuje z rodzicami i terapeutami ucznia.