Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak pracować z uczniami z zespołem Aspergera, by efektywnie wykorzystywać ich możliwości i zaspokajać ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Zestaw wskazówek w zakresie rozpoznawania i pracy z uczniem zdolnym.
 • Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy są skuteczne i efektywne w pracy z uczniem zdolnym.
 • Nabędą umiejętności niezbędne do wspierania potencjału intelektualnego ucznia, w codziennej pracy.
 • Ocenią własne kompetencje do pracy z uczniami zdolnymi.
 • Poznają różnicę pomiędzy zdolnością a talentem wg metodologii Instytutu Gallupa.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności na temat pracy z uczniami z zespołem Aspergera. Uczestnik dowie się, jak identyfikować zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera i odróżniać je od innych dysfunkcji.

Ponadto nauczy się planować zajęcia i ćwiczenia edukacyjne wpierające rozwój codziennej i naturalnej komunikacji z uczniem. Zdobyte umiejętności  pozwolą nawiązywać dialog zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami, a także terapeutami ucznia.

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01101, czas trwania: 3x45min

 • prowadzi obserwacje uczniów;
 • rozpoznaje zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera;
 • tworzy listę pożądanych postaw w relacji z uczniem z objawami zespołu Aspergera.

Poziom 2, kod poziomu: 01102, czas trwania: 3x45min

 • planuje ćwiczenia / zajęcia edukacyjne wspierające rozwój komunikacji słownej i pozawerbalnej ucznia z zespołem Aspergera;
 • prezentuje możliwości wsparcia rozwoju poznawczego ucznia przez wzmocnienie jego szczególnych uzdolnień.

Poziom 3, kod poziomu: 01103, czas trwania: 3x45min

 • zna wybrane ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej i planuje ich wykorzystanie podczas indywidualnej pracy z uczniem z zespołem Aspergera;
 • tworzy środowisko rozumiejące i wspierające ucznia z zespołem Aspergera;
 • współpracuje z rodzicami i terapeutami ucznia.