Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Webinar
E-wykład
Planeta dzieci – wychowanie dzieci w duchu wartości

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Wychowanie przedszkolne
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2021 rok

Jeśli chcesz prowadzić nowoczesne zajęcia w przedszkolu z wykorzystaniem Kącika Dobrego Startu?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy
  • Poznają metody, techniki, formy i zasady wychowania w duchu wartości
  • Dowiedzą się, jak nadzorować rozwiązywanie konfliktów oraz jak wspierać dzieci w tym procesie
  • Poznają założenia koncepcji Pozytywnej Dyscypliny, opisujące rolę nauczyciela jako lidera współpracy
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia: e-wykład lub webinar

Czas trwania e-wykładu: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut