Po staremu i po nowemu – nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu

Zamów szkolenie

Szkolenie jest organizowane w związku ze zmianą organizacyjną, w której wyniku dzieci 6-letnie pozostają w przedszkolach i tam zdobywają elementarną umiejętność czytania i pisania. Podczas szkolenia na poziomie pierwszym uczestnicy uczą się, jak rozpoznawać u dzieci gotowość do czytania oraz poznają uwarunkowania rozwojowe związane z czytaniem i pisaniem, a także podstawowe ćwiczenia w tym zakresie. Poziom drugi pomaga przygotowywać własne ćwiczenia z zakresu czytania i pisania dopasowane do potrzeb oraz możliwości uczniów. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak gromadzić materiały pomocne w konstruowaniu ćwiczeń. W trakcie szkolenia na poziomie trzecim uczestnicy zaplanują całe zajęcia złożone z wielu aktywności wspierających naukę czytania i pisania oraz pokazujące, jak zachęcić do współpracy nauczycieli w celu rozwijania tych umiejętności u 6-latków.

Cele:
Opracowanie nauczycielskich strategii uczenia czytania i pisania dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem przedszkolnym.

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

 • Wskaźniki gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania w obszarze psychomotorycznym, słownikowo-pojęciowym oraz emocjonalno-motywacyjnym;
 • Praktyczne sposoby rozwijania konkretnych umiejętności w wymienionych wyżej obszarach;
 • Sposoby modyfikowania ćwiczeń czytelniczych i przenoszenia ich na grunt codziennej praktyki przedszkolnej;
 • Najczęstsze obawy nauczycieli przed zmianami wynikającymi z nowelizacji podstawy programowej dla przedszkoli.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

 • Wpływ umiejętności czytania na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym;
 • Istota procesu czytania i pisania z perspektywy psychologicznej i lingwistycznej;
 • Aspekty czytania: techniczny, semantyczny i krytyczno-twórczy oraz sposoby rozwijania umiejętności dzieci w każdym z tych trzech zakresów;
 • Analizowanie proponowanych ćwiczeń i identyfikowanie rozwijanych przez nie aspektów czytania.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

 • Metody nauczania czytania i pisania;
 • Refleksyjna ocena i analiza poznanych metod, wyszukiwanie cech wspólnych i najważniejszych różnic między nimi;
 • Wypracowywanie swojej własnej strategii nauczania czytania i pisania;
 • Działania zwiększające zainteresowanie dzieci czytaniem i pisaniem w obszarze emocjonalno-motywacyjnym, na poziomie grupy, przedszkola, kilku przedszkoli.