Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
MEN
Ryzykowne zachowania wśród młodzieży, w tym odpowiedzialność prawna nauczyciela oraz ucznia

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie i wartości
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak skutecznie i zgodnie z prawem pracować z uczniem podejmującym ryzykowne zachowania ?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Dostaną wskazówki do rozmowy z uczniem i jego rodzicami
 • Nauczą się rozpoznawać sytuacje zagrożenia zachowaniami ryzykownymi
 • Listy pytań diagnostycznych wraz z informacją o niepokojących odpowiedziach
 • Wskazówki dotyczące pracy z klasą w której wystąpiły zachowania ryzykowne
 • Zestaw informacji o odpowiedzialności prawnej nauczyciela i ucznia związanej z podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych i ich skutkami
 • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia:  webinar

Okres dorastania to najtrudniejszy czas w życiu człowieka. Współczesny nastolatek przejawia większą skłonność do zachowań problemowych, co stanowi duży problem w aspekcie medycznym, psychologicznym, edukacyjnym i społecznym. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i inne znaczące osoby dorosłe posiadały wiedzę na temat zachowań ryzykownych, umiały zdiagnozować problem i potrafiły odpowiednio na niego reagować.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Szkolenie dostępne do realizacji od 1.10.2020r.

Zamawiając szkolenie poprzez formularz internetowy, prosimy o wybieranie dat realizacji po 1.10.2020r.

 

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi

Program szkolenia

Poziom 4, kod poziomu: 07161, czas trwania: 4x45min

 • wie, czym różni się zachowanie normatywne od zachowania ryzykownego;
 • zna rodzaje zachowań ryzykownych i problemy związane z każdym typem takiego zachowania;
 • zna czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące mające wpływ na wystąpienie zachowań problemowych;
 • potrafi wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat prawa
 • potrafi zastosować poznane akty prawne w praktyce szkolnej;
 • jest świadomy zagrożeń występowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży;
 • zna ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych i będą mieli wiedzę i kompetencje, aby odpowiednio reagować w sytuacji wystąpienia takich zachowań u uczniów;
 • jest świadomy konsekwencji prawnych związanych z zachowaniami ryzykownymi wśród uczniów.