Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Ryzykowne zachowania wśród młodzieży, w tym odpowiedzialność prawna nauczyciela oraz ucznia

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak skutecznie i zgodnie z prawem pracować z uczniem podejmującym ryzykowne zachowania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Dostaną wskazówki do rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
 • Nauczą się rozpoznawać sytuacje zagrożenia zachowaniami ryzykownymi.
 • Listy pytań diagnostycznych wraz z informacją o niepokojących odpowiedziach.
 • Wskazówki dotyczące pracy z klasą w której wystąpiły zachowania ryzykowne.
 • Zestaw informacji o odpowiedzialności prawnej nauczyciela i ucznia związanej z podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych i ich skutkami.
 • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.


Forma szkolenia:  webinar

Okres dorastania to najtrudniejszy czas w życiu człowieka. Współczesny nastolatek przejawia większą skłonność do zachowań problemowych, co stanowi duży problem w aspekcie medycznym, psychologicznym, edukacyjnym i społecznym. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i inne znaczące osoby dorosłe posiadały wiedzę na temat zachowań ryzykownych, umiały zdiagnozować problem i potrafiły odpowiednio na niego reagować.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 07161, czas trwania: 4x45min

 • wie, czym różni się zachowanie normatywne od zachowania ryzykownego;
 • zna rodzaje zachowań ryzykownych i problemy związane z każdym typem takiego zachowania;
 • zna czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące mające wpływ na wystąpienie zachowań problemowych;
 • potrafi wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat prawa
 • potrafi zastosować poznane akty prawne w praktyce szkolnej;
 • jest świadomy zagrożeń występowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży;
 • zna ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych i będą mieli wiedzę i kompetencje, aby odpowiednio reagować w sytuacji wystąpienia takich zachowań u uczniów;
 • jest świadomy konsekwencji prawnych związanych z zachowaniami ryzykownymi wśród uczniów.