Stacjonarne
warsztat stacjonarny
warsztat online
webinar na żywo
wykład online
nagrany webinar + e-narzędziownik
Praca zespołowa – sprawdzone praktyki dydaktyczne sprzyjające uczeniu (się) we współpracy

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 jak planować i organizować proces uczenia się we współpracy?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz znaczenie współpracy w życiu i edukacji.
 • Poznasz profil kompetencyjny ucznia efektywnie współpracującego.
 • Określisz wiadomości, umiejętności cząstkowe oraz postawy ucznia sprzyjające rozwijaniu współpracy.
 • Rozwiniesz kompetencje metodyczne i wzbogacisz warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu współpracy.

Ramowy program szkolenia

 1. Uczenie się we współpracy – od autonomii jednostki do procesu grupowego.
 2. Elementy składowe współpracy, czyli od czego zależy sukces współpracującego zespołu.
 3. Metody uczenia się we współpracy.
 4. Budowanie świadomości współpracy – obserwacja nauczycielska i samoocena ucznia.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gamifikacja, e-narzędzia.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. A
naliza przypadków (case study).
3. Przykładowa karta obserwacji nauczyciela oraz karta samooceny ucznia
.
4. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:

 • e-zasoby z instrukcją wykorzystania,
 • przykłady dobrych praktyk / rozwiązań,
 • formatki dokumentów,
 • strategie sprzyjające rozwijaniu kompetencji współpracy.

.